Unizeto na konferencjach w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

W listopadzie br. odbyły się trzy ważne międzynarodowe konferencje branżowe w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej z czynnym udziałem prelegentów i ekspertów Unizeto Technologies.

Logo

W listopadzie br. odbyły się trzy ważne międzynarodowe konferencje branżowe w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej z czynnym udziałem prelegentów i ekspertów Unizeto Technologies:

» 9-10 listopada w Warszawie konferencja nt. podpisu elektronicznego „Boosting trust in the digital market: the role of e-signature” zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki RP,

» 17-18 listopada w Poznaniu szósta europejska konferencja ministerialna nt. kierunków rozwoju usług e-Administracji w Europie: „Borderless e-Government Services for Europeans”, zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP,

» 28-29 listopada w Warszawie konferencja “E-health – safety and quality of medical information and the extensive usage of telemedicine technology for the citizens of the European Union as a part of Digital Europe on e-Health”, zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia RP i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Konferencja „Boosting trust in the digital single market: the role of e-signature” była poświęcona nowelizacji Dyrektywy 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych i podsumowaniu przeprowadzonych przez Komisję Europejską konsultacji społecznych nt. przyszłego kształtu dyrektywy. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele państw członkowskich, Komisji Europejskiej, reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ze strony Unizeto Technologies został przedstawiony referat pt. „Cross border electronic documentinteroperability within European Union and external countries. Electronic signature validation services – legal, organizational and market aspects”, wygłoszony przez Tomasza Litarowicza.

Podczas poznańskiej konferencji „Transgraniczne usługi e-administracji dla Europejczyków”, eksperci ze świata nauki, biznesu, administracji i polityki rozmawiali o największych wyzwaniach stojących przez e-Administracją w Unii Europejskiej, a w szczególności o konieczności dalszego rozwoju transgranicznych usług administracji elektronicznej dla obywateli i przedsiębiorstw w Europie. W panelach dyskusyjnych, w których udział wzięli także trzej eksperci z Unizeto, zastanawiano się, jak spowodować, aby e-usługi administracji były łatwo dostępne dla każdego Europejczyka, niezależnie od kraju pochodzenia i miejsca pobytu.

Celem konferencji „E-zdrowie – bezpieczeństwo i jakość informacji medycznej oraz szerokie zastosowanie technologii telemedycznych dla obywateli Unii Europejskiej w ramach Europy Cyfrowej” była wymiana doświadczeń i dyskusja oraz zapoznanie się z kwestiami bezpieczeństwa i jakości danych w systemach e-Zdrowia oraz zastosowania technik telemedycznych. Wśród wystąpień polskich i międzynarodowych ekspertów znalazł się referat Unizeto Technologies pt. „Internetowe Konto Pacjenta – bezpieczne rozwiązanie dla Pacjentów i Lekarzy”, który wygłosił Tomasz Orlewicz, omawiając w szczególności aspekty bezpiecznego gromadzenia i udostępniania danych medycznych z zastosowaniem mechanizmów PKI.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki