Unizeto na forum ETSI w Nicei

3 grudnia 2013r. we francuskiej „krzemowej dolinie” odbyły się warsztaty Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych – ETSI, poświęcone podpisowi elektronicznemu i elektronicznym usługom zaufania. W ramach wydarzenia, prezentowane było stanowisko przedstawicieli biznesu, w tym ekspertów firmy Unizeto Technologies.

Unizeto Technologies SA została zaproszona do panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli biznesu (wraz z Alpatrust – USA, ARX/Itaglie – Izrael, Włochy, DocuSign – USA, LSTI – Francja, Safe Bio-Pharma – Rumunia). Podczas panelu nasi eksperci przedstawili ocenę biznesową prac ETSI i wzięli udział w dyskusji eksperckiej, podczas której przedstawiciele ETSI mogli w szczegółach poznać oczekiwania biznesu i ustosunkować się do nich.

Do najważniejszych kwestii omawianych podczas warsztatów zaliczono:
a) aktualny postępu prac realizowanych przez ETSI w ramach zracjonalizowanego szablonu europejskich standardów podpisu elektronicznego[1],
b) zebranie uwag dotyczących prac standaryzacyjnych od interesariuszy rynkowych, którzy implementują, udostępniają, audytują oraz wykorzystują produkty i usługi powiązane z e-podpisem,
c) przeprowadzenie oceny i dyskusja wpływu zracjonalizowanego szablonu na aspekty poruszane przez biznes i instytucje publiczne.

– Niewątpliwie wszyscy uczestnicy dyskusji dostrzegają ogromny potencjał biznesowy rynku podpisu elektronicznego i usług zaufania w związku z przygotowywanym rozporządzeniem EIDAS i normami ETSI . Warto zwrócić uwagę na realną współpracę publicznych instytucji z biznesem. To daje szanse na realne dostosowanie regulacji do potrzeb wszystkich uczestników rynku usług zaufanych – komentuje Marcin Szulga, Szef Działu Badań i Rozwoju Unizeto Technologies – Najbliższe miesiące zadecydują o kierunkach wzrostu rynku podpisu elektronicznego w Europie. Cieszymy się, że możemy brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Komisję Europejską lub ETSI. Daje nam to możliwość nie tylko bieżącego monitorowania tego rynku ale po części take i jego kształtowania – dodaje Marcin Szulga.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronach ETSI:
http://www.etsi.org/news-events/events/690-2013-esignatureworkshop

Prezentacja przedstawiona przez Unizeto dostępna jest w repozytorium ETSI:
http://docbox.etsi.org/Workshop/2013/201312_ESIGNATURES_WORSHOP/S04_VIEWS_FEEDBACK_MARKET_STAKEHOLD_ON_STANDARD/Unizeto_Szulga.pdf

Wielkość czcionki