Unizeto na forum ETSI w Nicei

3 grudnia 2013r. we francuskiej „krzemowej dolinie” odbyły się warsztaty Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych – ETSI, poświęcone podpisowi elektronicznemu i elektronicznym usługom zaufania. W ramach wydarzenia, prezentowane było stanowisko przedstawicieli biznesu, w tym ekspertów firmy Unizeto Technologies.

Unizeto Technologies SA została zaproszona do panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli biznesu (wraz z Alpatrust – USA, ARX/Itaglie – Izrael, Włochy, DocuSign – USA, LSTI – Francja, Safe Bio-Pharma – Rumunia). Podczas panelu nasi eksperci przedstawili ocenę biznesową prac ETSI i wzięli udział w dyskusji eksperckiej, podczas której przedstawiciele ETSI mogli w szczegółach poznać oczekiwania biznesu i ustosunkować się do nich.

Do najważniejszych kwestii omawianych podczas warsztatów zaliczono:
a) aktualny postępu prac realizowanych przez ETSI w ramach zracjonalizowanego szablonu europejskich standardów podpisu elektronicznego[1],
b) zebranie uwag dotyczących prac standaryzacyjnych od interesariuszy rynkowych, którzy implementują, udostępniają, audytują oraz wykorzystują produkty i usługi powiązane z e-podpisem,
c) przeprowadzenie oceny i dyskusja wpływu zracjonalizowanego szablonu na aspekty poruszane przez biznes i instytucje publiczne.

– Niewątpliwie wszyscy uczestnicy dyskusji dostrzegają ogromny potencjał biznesowy rynku podpisu elektronicznego i usług zaufania w związku z przygotowywanym rozporządzeniem EIDAS i normami ETSI . Warto zwrócić uwagę na realną współpracę publicznych instytucji z biznesem. To daje szanse na realne dostosowanie regulacji do potrzeb wszystkich uczestników rynku usług zaufanych – komentuje Marcin Szulga, Szef Działu Badań i Rozwoju Unizeto Technologies – Najbliższe miesiące zadecydują o kierunkach wzrostu rynku podpisu elektronicznego w Europie. Cieszymy się, że możemy brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Komisję Europejską lub ETSI. Daje nam to możliwość nie tylko bieżącego monitorowania tego rynku ale po części take i jego kształtowania – dodaje Marcin Szulga.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronach ETSI:
http://www.etsi.org/news-events/events/690-2013-esignatureworkshop

Prezentacja przedstawiona przez Unizeto dostępna jest w repozytorium ETSI:
http://docbox.etsi.org/Workshop/2013/201312_ESIGNATURES_WORSHOP/S04_VIEWS_FEEDBACK_MARKET_STAKEHOLD_ON_STANDARD/Unizeto_Szulga.pdf

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki