Unizeto doradza rządowi w zakresie e-identyfikacji i e-podpisu

22 lutego br. odbyło się posiedzenie Międzyinstytucjonalnego Zespołu Wykonawczego ds. Gospodarki Elektronicznej (MZWGE) poświęcone ocenie obecnego stanu prac legislacyjnych nad nowym europejskim aktem prawnym i nad reformą ram standaryzacyjnych w obszarze elektronicznej identyfikacji oraz zaufanych usług związanych z e-podpisem.

Na spotkaniu Unizeto Technologies SA zaprezentowała wykonaną przez spółkę na zamówienie Ministerstwa Gospodarki ekspertyzę, w której przedstawiono  prowadzone w ramach grupy roboczej Rady Unii Europejskiej prace nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS), z uwzględnieniem roli Polski w tym procesie. Ponadto dokonano pogłębionej analizy wybranych zagadnień, które mają istotne znaczenie dla rozwoju usług elektronicznych w Polsce oraz wypracowania rozwiązań wspierających budowę jednolitego rynku tych usług w Europie.
Ministerstwo Gospodarki, jako instytucja wiodąca w zakresie przygotowywania i prezentowania stanowiska Rządu RP na spotkaniach grupy roboczej Rady Unii Europejskiej, czyni to korzystając nie tylko z własnego doświadczenia i zaplecza merytorycznego, którym w tym przypadku jest Instytut Maszyn Matematycznych, ale także szeroko korzysta z opinii ekspertów ze środowisk naukowych i biznesowych. Podobnie było w przypadku przygotowanej przez Unizeto ekspertyzy, w opracowaniu której brali też udział pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
– Odnosząc się do omówionego na MZWGE procesu jestem przekonany, że nowe regulacje będą korzystne nie tylko dla rynku europejskiego jako całości, ale także obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej w Polsce. – mówi Andrzej Ruciński, wiceprezes ds. technologicznych Unizeto Technologies. – Będą one miały decydujący wpływ na rozwój bezpiecznych usług świadczonych poprzez Internet i na zagwarantowanie równego dostępu do tych usług obywatelom wszystkich państw członkowskich UE. Ma to być osiągnięte między innymi poprzez wzajemne uznawanie przez wszystkie kraje Unii e-podpisów i elektronicznych dowodów osobistych wydawanych w tych krajach.

Link do ekspertyzy:http://www.mg.gov.pl/files/upload/17652/Ekspertyza%20eIDAS.pdf

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki