Unijne rozporządzenie ujednolici przepisy dotyczące e-podpisu

W 2014 roku ważnym wydarzeniem zarówno dla dostawców, jak i użytkowników usług elektronicznych, będzie ujednolicenie kwestii prawnych i technologicznych związanych z podpisem elektronicznym. Regulować je będzie unijne rozporządzenie eIDAS (ang. Electronic Identification Authentication Signature).

Zmiana przepisów ma na celu z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną na ternie UE, z drugiej zaś zwiększenie wygody elektronicznych operacji oraz usunięcie istniejących dotychczas barier. Zapisy rozporządzenia eIDAS uporządkują stan prawny, zaś dzięki zracjonalizowanemu pakietowi norm, dotyczących podpisu i usług zaufania, osiągnięta zostanie interoperacyjność technologiczna w UE. Dzięki rozporządzeniu na terenie Unii Europejskiej obowiązywać będą te same normy, których przestrzegać będzie musiał każdy z krajów członkowskich. Oznacza to, że znikną problemy z różnymi interpretacjami przepisów czy kompatybilnością oprogramowania, co znacząco wpłynie na rozwój rynku usług elektronicznych. Zmiana przepisów pozwoli m.in. na dokonywanie zapisów na zagraniczne uczelnie drogą internetową czy ułatwi przedsiębiorstwom start w przetargach na terenie całej Unii Europejskiej.

Rozporządzenie ma zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski podczas kwietniowej sesji plenarnej. W czerwcu zostanie zatwierdzone przez krajowe Rady Ministrów. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2014 r.

Zmiany, a także korzyści i perspektywy, jakie przyniesie rozporządzenie eIDAS, zostaną szczegółowo omówione podczas Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – największej w Europie konferencji poświęconej podpisowi elektronicznemu i PKI. XIV edycja Forum odbędzie się w dniach 4-6 czerwca w Międzyzdrojach pod patronatem honorowym: Ministra Gospodarki, Ministra Sprawiedliwości, Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych – ETSI, United Nations UNCITRAL, Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Partnerem merytorycznym EFPE 2014, obok CERTUM, jest Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych. Organizatorem wydarzenia jest Unizeto Technologies SA wraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

Zapraszamy do odwiedzenia strony EFPE: www.efpe.pl

Wielkość czcionki