Unijne rozporządzenie ujednolici przepisy dotyczące e-podpisu

W 2014 roku ważnym wydarzeniem zarówno dla dostawców, jak i użytkowników usług elektronicznych, będzie ujednolicenie kwestii prawnych i technologicznych związanych z podpisem elektronicznym. Regulować je będzie unijne rozporządzenie eIDAS (ang. Electronic Identification Authentication Signature).

Zmiana przepisów ma na celu z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną na ternie UE, z drugiej zaś zwiększenie wygody elektronicznych operacji oraz usunięcie istniejących dotychczas barier. Zapisy rozporządzenia eIDAS uporządkują stan prawny, zaś dzięki zracjonalizowanemu pakietowi norm, dotyczących podpisu i usług zaufania, osiągnięta zostanie interoperacyjność technologiczna w UE. Dzięki rozporządzeniu na terenie Unii Europejskiej obowiązywać będą te same normy, których przestrzegać będzie musiał każdy z krajów członkowskich. Oznacza to, że znikną problemy z różnymi interpretacjami przepisów czy kompatybilnością oprogramowania, co znacząco wpłynie na rozwój rynku usług elektronicznych. Zmiana przepisów pozwoli m.in. na dokonywanie zapisów na zagraniczne uczelnie drogą internetową czy ułatwi przedsiębiorstwom start w przetargach na terenie całej Unii Europejskiej.

Rozporządzenie ma zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski podczas kwietniowej sesji plenarnej. W czerwcu zostanie zatwierdzone przez krajowe Rady Ministrów. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2014 r.

Zmiany, a także korzyści i perspektywy, jakie przyniesie rozporządzenie eIDAS, zostaną szczegółowo omówione podczas Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – największej w Europie konferencji poświęconej podpisowi elektronicznemu i PKI. XIV edycja Forum odbędzie się w dniach 4-6 czerwca w Międzyzdrojach pod patronatem honorowym: Ministra Gospodarki, Ministra Sprawiedliwości, Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych – ETSI, United Nations UNCITRAL, Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Partnerem merytorycznym EFPE 2014, obok CERTUM, jest Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych. Organizatorem wydarzenia jest Unizeto Technologies SA wraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

Zapraszamy do odwiedzenia strony EFPE: www.efpe.pl

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki