Unia Europejska coraz bliżej Jednolitego Rynku Cyfrowego

Parlament Europejski przyjął 3 kwietnia br. w pierwszym czytaniu projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS), który teraz oczekuje na formalne przyjęcie przez Radę.

Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 lipca 2014 r. i będzie regulować między innymi działanie podpisów elektronicznych, pieczęci i doręczeń zastępując w ciągu dwóch lat wszystkie krajowe ustawy o podpisach elektronicznych. Jest ono wg Michela Barniera, Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług: „ …nie tylko kluczowym warunkiem finalizacji prac nad aktem o jednolitym rynku, ale i ważnym krokiem w rozwoju e-gospodarki, elektronicznego fakturowania i sądownictwa. Nowe zasady pozwolą uczestnikom jednolitego rynku: obywatelom, konsumentom, przedsiębiorcom i organom administracji na rozwijanie ich działalności on-line”.

W Komisji Europejskiej już powołana została ekspercka grupa robocza eIDAS Expert Group, która przygotowywać będzie merytorycznie prace nad aktami implementującymi i delegowanymi. Prowadzone są też prace tłumaczeniowe.

Na techniczne dostosowanie infrastruktury oraz systemów do rozporządzenia Komisja Europejska przeznaczyła środki w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility). Część cyfrowa tego programu CEF została zaplanowana na razie tylko na 2014 rok i obejmie wspólne działania państw w zakresie elektronicznej identyfikacji w ramach tzw. projektów dużej skali. Instrument przewiduje jednak finansowanie dostosowania do eIDAS w horyzoncie do roku 2020, w ramach czego będą dostępne również środki unijne dla przedsiębiorców.

– Rozporządzenie wprowadza jednolite normy dotyczące identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w Unii Europejskiej – obowiązywać będą one w każdym z państw członkowskich – wyjaśnia Andrzej Bendig-Wielowiejski, Prezes Zarządu Unizeto Technologies i współorganizator Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) – Jest to olbrzymi sukces wieńczący trudne dwuletnie negocjacje państw-członków UE. Nareszcie mamy sytuację prawną, która pozwoli zbudować Jednolity Rynek Cyfrowy w Unii Europejskiej. Ukierunkuje to i uprości działanie administracji w krajach UE, a polskim przedsiębiorstwom ułatwi rozwój biznesu poza granicami naszego kraju.

Skończą się problemy z interpretacją przepisów czy z kompatybilnością oprogramowania. Trudno też będzie uzasadnić wydatkowanie środków finansowych na tworzenie niespójnych lokalnych i krajowych rozwiązań.

Tym właśnie gorącym tematom poświęcona będzie czternasta edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego w Międzyzdrojach – EFPE 2014 – w dniach 4-6 czerwca br., na którą w imieniu organizatorów zapraszam.

O EFPE:

największa w Europie konferencja na temat podpisu elektronicznego i PKI. Udział w tegorocznej edycji EFPE to doskonała okazja do spotkania w jednym miejscu światowej klasy specjalistów, dostawców i praktyków w dziedzinie podpisu elektronicznego, usług zaufania lub bezpieczeństwa danych oraz podjęcia aktywnej dyskusji w zakresie nadchodzących zmian wprowadzanych przez nowe unijne rozporządzenie eIDAS.

Patroni honorowi konferencji: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych – ETSI, United Nations UNCITRAL, Sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Partnerem merytorycznym EFPE 2014, obok CERTUM, jest Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych. Organizatorem wydarzenia jest Unizeto Technologies SA wraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

Zapraszamy do odwiedzenia strony EFPE: www.efpe.pl

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki