Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

Unizeto Technologies SA po wygranym przetargu publicznym podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na dostawę bezterminowych licencji/sublicencji na oprogramowanie bazodanowe Oracle.

Umowa przewiduje też świadczenie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle przez 12 miesięcy. Wartość umowy brutto wynosi 5,3 mln zł.
Wielkość czcionki