Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2021-01-29

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – w przypadku składania wniosków przez pełnomocnika konieczny jest podpis kwalifikowany

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – w przypadku składania wniosków przez pełnomocnika konieczny jest podpis kwalifikowany

15 stycznia uruchomiona została możliwość składania wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla Mikrofirm i MŚP z 45 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii Covid-19.

Wsparcie jest udzielane za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej 17 banków komercyjnych i większości spółdzielczych.

Wniosek o subwencję musi być złożony przez osobę posiadającą umocowanie do reprezentowania Beneficjenta. W momencie składania wniosku konieczne jest dołączenie w formie elektronicznej potwierdzenia do reprezentacji. W przypadku gdy reprezentacja ta wynika wprost z CEIDG lub KRS, załącza się wygenerowany z tych rejestrów odpowiedni aktualny plik. W sytuacji, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika, wówczas dołączane pełnomocnictwo musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kto może ubiegać się o subwencje?
Beneficjentem programu mogą być firmy, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników, a ich obroty lub suma bilansowa wynoszą mniej niż 2 mln euro (Mikrofirmy) oraz firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników, których obroty wynoszą poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa jest poniżej 43 mln euro – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), oraz spełniają następujące warunki:
– działają w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności,
– odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku.

Podpisywanie Pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo musi zostać podpisane wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, których dane są ujawnione w odpisie z KRS lub w wydruku z CEIDG dostarczonym przez Beneficjenta lub pobranym przez Bank i zaakceptowanym przez Beneficjenta.

Podpisy muszą być złożone na Pełnomocnictwie w postaci kwalifikowanych podpisów elektronicznych (zgodnych z eIDAS) w formacie PAdES – inne formaty nie będą akceptowane, również dokumenty w postaci skanów, wydruków, kopii z innych programów nie będą uznawane za prawidłowe.

Tarcza finansowa w liczbach
W pierwszej edycji tarczy finansowej ze wsparcia skorzystało z 347 tys. przedsiębiorstw, którym wypłacono 60,8 mld zł. W ramach tarczy PFR 2.0 w ciągu 2 tygodni od jej uruchomienia po pomoc zwróciło się prawie 16 tys. firm, które otrzymały 2,6 mld zł subwencji. Składnie wniosków trwa do 28 lutego 2021 r.