Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2021-09-20

Skorzystaj z „Bonu na cyfryzację” i pozyskaj dofinansowanie na produkty Certum

20 września ruszył program bezzwrotnych dotacji pt. „Bony na cyfryzację”, którego celem jest wsparcie w obszarze transformacji cyfrowej małych i średnich firm.

W ramach ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z finansowania do 255 000 zł. Celem jest „łagodzenie skutków wystąpienia COVID-19 oraz ograniczanie ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki”.

Przedmiotem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

1) zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;

2) zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Wnioski można składać za pośrednictwem portalu PARP do 20 października 2021 r.

Finansowanie można wykorzystać między innymi na produkty oferowane przez Certum w zakresie cyfryzacji oraz bezpieczeństwa cyfrowego. Spółka specjalizuje się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamość w internecie oraz dostarcza rozwiązania zapewniające wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, danych elektronicznych oraz urządzeń.

Podpis elektroniczny, pieczęć, znacznik czasu, a także certyfikaty SSL zabezpieczające strony www czy E-mail ID szyfrujące korespondencję elektroniczną, to tylko niektóre z produktów, które usprawniają pracę oraz pomagają zachować pełną odporność na cyberataki i inne zewnętrzne zagrożenia. Pełna gama produktów Certum: https://sklep.certum.pl/

Więcej szczegółów: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje