Rozwój usług zaufania jednym z priorytetów Unizeto

Unizeto Technologies, jako dostawca Usług Zaufania prowadzi ustawiczne działania prorozwojowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności usług zaufania elektronicznego, w szczególności w obszarze podpisu elektronicznego, identyfikacji elektronicznej i PKI. Usługi Zaufania mają wymiar międzynarodowy. Aktywność Unizeto dotyczy więc nie tylko wewnętrznego rynku unijnego, ale też szerokiego międzynarodowego rynku cyfrowego. Stąd obecność naszych przedstawicieli i ekspertów na ważnych forach eksperckich i dyskusyjnych od wschodu po zachód Europy i poza nią.

Wrzesień był miesiącem wzmożonej aktywności w związku z pracami prowadzonymi przez Komisję Europejską nad kształtem przyszłego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz aktów delegowanych i wykonawczych.

Przedstawiciele Unizeto wzięli udział w PKI Forum Russia’13 ( 16-19 września w St. Petersburgu), gdzie przed szerokim audytorium przedstawiali i omawiali m.in. aktualny stan prac i propozycji związanych z Rozporządzeniem oraz jego wpływ na rynek międzynarodowy, w tym rosyjski.

25 i 26 września w Brukseli nasi eksperci uczestniczyli w dwóch jednodniowych spotkaniach dotyczących uzgodnień treści wspomnianego Rozporządzenia:

 • na zaproszenie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA): nt. bezpieczeństwa Usług Zaufania,
 • oraz w ramach finansowanego przez Komisję Europejską projektu IAS (Electronic Identification, Authentication and Signature Policy) : nt. elektronicznej identyfikacji i usług zaufania.

 

Więcej:
http://www.pki-forum.ru/
https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/trust-services/eid-workshop
http://blogs.dlapiper.com/iasproject/sample-page/workshop-agenda/

 

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki