Rozwój usług zaufania jednym z priorytetów Unizeto

Unizeto Technologies, jako dostawca Usług Zaufania prowadzi ustawiczne działania prorozwojowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności usług zaufania elektronicznego, w szczególności w obszarze podpisu elektronicznego, identyfikacji elektronicznej i PKI. Usługi Zaufania mają wymiar międzynarodowy. Aktywność Unizeto dotyczy więc nie tylko wewnętrznego rynku unijnego, ale też szerokiego międzynarodowego rynku cyfrowego. Stąd obecność naszych przedstawicieli i ekspertów na ważnych forach eksperckich i dyskusyjnych od wschodu po zachód Europy i poza nią.

Wrzesień był miesiącem wzmożonej aktywności w związku z pracami prowadzonymi przez Komisję Europejską nad kształtem przyszłego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz aktów delegowanych i wykonawczych.

Przedstawiciele Unizeto wzięli udział w PKI Forum Russia’13 ( 16-19 września w St. Petersburgu), gdzie przed szerokim audytorium przedstawiali i omawiali m.in. aktualny stan prac i propozycji związanych z Rozporządzeniem oraz jego wpływ na rynek międzynarodowy, w tym rosyjski.

25 i 26 września w Brukseli nasi eksperci uczestniczyli w dwóch jednodniowych spotkaniach dotyczących uzgodnień treści wspomnianego Rozporządzenia:

  • na zaproszenie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA): nt. bezpieczeństwa Usług Zaufania,
  • oraz w ramach finansowanego przez Komisję Europejską projektu IAS (Electronic Identification, Authentication and Signature Policy) : nt. elektronicznej identyfikacji i usług zaufania.

 

Więcej:
http://www.pki-forum.ru/
https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/trust-services/eid-workshop
http://blogs.dlapiper.com/iasproject/sample-page/workshop-agenda/

 

Wielkość czcionki