Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2014-08-28

Pierwsza publikacja Rozporządzenia eIDAS

28 sierpnia 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS).  Nowe rozporządzenie wraz z systemem aktów delegowanych i implementujących zastąpiło w połowie roku 2016 dyrektywę 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych oraz krajowe przepisy wszystkich państw członkowskich.

Prace nad projektem rozporządzenia trwały od czerwca 2012r. i były jednym z powodów, dla których Polska odstąpiła od nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym. Wraz z publikacją Rozporządzenia rozpoczął się złożony proces dostosowawczy związany m.in. z posiedzeniem eIDAS Working Group (grupy roboczej Komisji Europejskiej), która 9 września 2014 roku podjęła się tematu aktów delegowanych i implementujących w zakresie usług zaufania.
Równolegle zainicjowano również krajowe prace nad ustawą o usługach zaufania, regulujące kwestie pozostawione przez eIDAS prawodawstwu państw członkowskich Unii Europejskiej, a ponadto działań organizacyjnych związanych z dostosowaniem funkcjonowania dostawców usług zaufania (tzw. centrów certyfikacji), w tym zwłaszcza usługodawców kwalifikowanych, do nowych wymogów. Dostosowaniu i wzmocnieniu uległ również nadzór nad tym rodzajem usług.

http://eur-lex.europa.eu