Recertyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Unizeto

W listopadzie i grudniu 2014 r. Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadziło audyt recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji Unizeto Technologies SA. Audyt recertyfikacyjny jest przeprowadzany co trzy lata i jest potwierdzeniem, że procedury dotyczące zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa i ochrony danych spełniają wymagane standardy, a także zapewniają zdolność do dostarczania wyrobów i usług zgodnych z przepisami prawa i wymaganiami klientów.

W wyniku audytu Audytor wiodący Centrum Certyfikacji Jakości WAT wystawił pozytywną rekomendację, na podstawie której zostały wystawione certyfikaty na zgodność z normami: ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009, ISO/IEC 27001:2005 oraz WSK (Wewnętrzny System Kontroli) – obowiązujące od dnia 5 stycznia 2015 r.
Wielkość czcionki