Posiadając certyfikat kwalifikowany można korzystać z systemu e-Deklaracje

Formularz zawiadomienia ZAW-E1 pobiera się z portalu www.e-deklaracje.gov.pl. i dostarcza się do urzędu skarbowego w formie papierowej. W zawiadomieniu podatnik wpisuje własne dane lub wskazuje osobę upoważnioną do składania deklaracji w jego imieniu.

Następnie podatnik – lub osoba upoważniona do składania deklaracji w jego imieniu – przesyła już drogą elektroniczną, poprzez służący do tego portal www.e-deklaracje.gov.pl, zgłoszenie ZAW-E2, w którym potwierdza wolę składania deklaracji w formie elektronicznej. Ponieważ zgłoszenie to jest elektroniczne, podatnik, aby je przesłać, musi opatrzyć je bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Weryfikacji poprawności zawiadomienia i zgłoszenia dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, poprzez wydanie zaświadczenia ZAS-E, w którym potwierdza możliwość składania przez podatnika dokumentów elektronicznych i ma na to miesiąc (Ordynacja podatkowa, art.3 c § 3). Od momentu wystawienia zaświadczenia ZAS-E podatnik ma już możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną.

Zgodnie z Rozporządzeniem z 24 grudnia 2007 r. z dniem 1 stycznia 2008 r. za pośrednictwem internetu będzie można złożyć 32 rodzaje deklaracji, np. VAT-7, VAT-UE i CIT-8, a z dniem 1 kwietnia 2008 r. już łącznie 44 deklaracje, m.in. także deklaracje składane przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego: PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36l, PIT/O, PIT/D. Następnymi etapami będą: 1 lipca 2008 r., kiedy będzie można złożyć kolejne 17 deklaracji, m.in. PIT-11, i 1 stycznia 2009 r. – gdy dojdzie następnych 20 deklaracji, m.in. PIT-40, PIT-28. W sumie więc w ciągu roku liczba ta rozszerzy się do 81 deklaracji.

Są dwa sposoby składania deklaracji podatkowych:

 1. poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl, gdzie podatnicy znajdą interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją, które po wypełnieniu i opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym można przesłać do systemu.
 2. bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych dzięki aplikacjom dostarczonym przez zewnętrznych producentów oprogramowania, którzy korzystając z otwartego standardu dokumentu podatkowego dostosowali lub dostosują swoje aplikacje tak, aby mogły obsługiwać proces składania deklaracji podatkowych.

Należące do Unizeto Technologies SA – CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji oferuje niezbędne do skorzystania z systemu e-Deklaracje certyfikaty kwalifikowane.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki