Porozumienie organizatorów międzynarodowych konferencji PKI

20 września br. w Sankt Petersburgu zostało podpisane w formie memorandum Porozumienie trzech komitetów organizacyjnych międzynarodowych konferencji poświęconych problematyce infrastruktury klucza publicznego (PKI) i podpisu elektronicznego.

Porozumienie podpisali przedstawiciele komitetów organizacyjnych konferencji:

 • PKI-FORUM Russia – G.W. Jemielianow
 • PKI-FORUM Ukraina – K.N. Wołkowa
 • Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego EFPE (Polska) – Andrzej Bendig-Wielowiejski.

Porozumienie przewiduje szeroką współpracę i współdziałanie stron Porozumienia między innymi w zakresie: organizacji konferencji w Rosji, Ukrainie i w Polsce, wymiany informacji, prac eksperckich, tworzenia wspólnych grup roboczych oraz przygotowywania publikacji tematycznych związanych z zaufanymi usługami związanymi z obrotem elektronicznym.

Porozumienie zostało podpisane na zakończenie 10. jubileuszowej międzynarodowej konferencji „PKI – FORUM Russia ’12 ”, która odbyła się w St. Petersburgu w Rosji od 18 do 20 września 2012 r. Ze strony Unizeto Technologies SA na konferencji przedstawione zostały dwa referaty:

„Komentarz do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie indentyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym UE” (Andrzej Ruciński, Ałła Stoliarowa-Myć) oraz „Podpis elektroniczny: od standardów do interoperacyjności” (Ałła Stoliarowa-Myć, Andrzej Bendig-Wielowiejski).

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki