Podpis elektroniczny dla tłumaczy przysięgłych

Zmiany spowodowane przez pandemię koronawirusa COVID 19 wymusiły pracę zdalną, a także przyśpieszyły procesy cyfrowe w przedsiębiorstwach, w tym digitalizację dokumentów. Dotyczy to także rosnącej popularności tłumaczeń poświadczonych elektronicznie.
W wyniku nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego zgodnie z art. 18. 1a. ust. 1a już od ponad dwóch lat można poświadczyć tłumaczenie lub odpis elektroniczniew postaci elektronicznej, ale ta forma wciąż jeszcze wydaje się być w mniejszości. W wersji elektronicznej jedyną dopuszczalną metodą poświadczenia tłumaczenia jest użycie do tego podpisu kwalifikowanego.

Tłumaczenie dokumentów może dotyczyć dwóch obszarów: biznesowych lub administracyjnych. Tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego wymagane jest najczęściej wówczas, gdy dotyczy dokumentów posiadających moc prawną, które chcemy przedłożyć w instytucjach administracji publicznej. Wykonuje się je na potrzeby urzędów, szkół, uczelni, banków, firm, a także ich klientów. Poświadczone tłumaczenia najczęściej dotyczą dokumentów prawnych lub finansowych — odnoszących się do kwestii poufnych, a także wszelkiego rodzaju spraw urzędowych, m.in.:

 • umowy kupna-sprzedaży,
 • umowy o pracę,
 • kontrakty,
 • pisma sądowe i procesowe,
 • akty notarialne,
 • akty stanu cywilnego,
 • dowody rejestracyjne,
 • świadectwa i dyplomy ukończenia szkół czy studiów,
 • dokumenty medyczne, itp.

Międzynarodowe środowiska pracy, wysoki przepływ osób, towarów i finansów pomiędzy krajami, a także ogromna liczba dokumentów przetwarzanych przez instytucje państwowe i przedsiębiorstwa, powodują, że liczba dokumentów poświadczonych przez tłumaczy w ciągu roku liczona jest w setkach tysięcy. Z danych z rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że liczba tłumaczy przysięgłych w Polsce wynosi około 10 tys., a najwięcej jest tłumaczy języka niemieckiego oraz angielskiego.

Skorzystanie z podpisu kwalifikowanego w tym przypadku pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ przekazanie dokumentów może odbyć się zdalnie, co powoduje brak konieczności korzystania z usług kurierskich lub pocztowych, wydruku dokumentu czy też kontaktu osobistego. W przypadku tłumaczenia w formie papierowej każda ze stron dokumentu musi zostać ostemplowana pieczęcią Ministra Sprawiedliwości, co w przypadku już kilkudziesięciu stronicowych tłumaczeń powoduje wydłużenie procesu. Natomiast w wersji elektronicznej podpis jest składany tylko raz, co z pewnością jest dużym ułatwieniem i skróceniem czasu wykonania zadania.

Podczas wydania podpisu elektronicznego tłumaczy warto umieścić w certyfikacie, poza danymi identyfikującymi jego posiadacza, informacje, które są zawarte na pieczęci tłumacza przysięgłego używanej do stemplowania dokumentów w formie papierowej . Są to informacje o posiadaniu statusu tłumacza przysięgłego danego języka wraz z numerem wpisu na liście tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Choć wymóg dodatkowych danych nie został wyrażony w ustawie to ułatwi on identyfikację tłumacza oraz będzie poświadczeniem jego kompetencji.

Dodatkowym atutem jest możliwość znakowania czasem wersji cyfrowej dokumentu, ponieważ przy złożeniu podpisu potwierdzana jest jednocześnie data i godzina sporządzenia tłumaczenia. Najlepszą metodą do złożenia podpisu jest zapis utworzonego dokumentu w formacie pdf, a następnie złożenie podpisu wewnętrznego w taki sposób, aby był on zawarty w treści dokumentu. Tak utworzony dokument jest łatwy do odczytu i zweryfikowania poprawności podpisu przez każdego z odbiorców.

Używanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez tłumaczy przysięgłych jest z pewnością opcją bezpieczną, szybką oraz bardziej praktyczną niż w przypadku wersji papierowej. Korzyści wynikające z digitalizacji dokumentów wymagających tłumaczenia z pewnością zostaną docenione również przez osoby zlecające takie zadanie.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki