Oprogramowanie proCertum Sign Aplet Java z Unizeto dla Mołdawii

W związku z podpisaniem w marcu 2015 r. umowy z Centrum Państwowych Rejestrów Informacyjnych „Registru” (Mołdawia), Unizeto Technologies SA dostarczy mołdawskiemu kontrahentowi zbiór narzędzi programistycznych napisanych w języku Java, służących do składania podpisów w trybie online (za pośrednictwem strony www), przy pomocy których można zintegrować funkcjonalność e-podpisu w serwisie dostarczającym usługi elektroniczne.

Narzędzia zostały dostosowane do kwalifikowanej infrastruktury PKI (usług zaufania), akredytowanej w Mołdawii, w tym także do korzystania z certyfikatu podpisu elektronicznego umieszczanego w dowodach osobistych obywateli Mołdawii.

Dostarczone do Mołdawii oprogramowanie posiada następujące przykładowe funkcje:

  • obsługa formatów podpisu elektronicznego: PAdES, PAdES-T, CAdES, CAdES-T, XAdES, XAdES-T, XAdES-C,
  • obsługa podpisów elektronicznych wewnętrznych i zewnętrznych
  • złożenie podpisu przy wykorzystaniu karty kryptograficznej
  • dodanie kontrasygnat pod już istniejącymi podpisami.

i jest zgodne z decyzją UE z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym.

Centrum Państwowych Rejestrów Informacyjnych „Registru” (http://www.registru.md) jest wiodącą jednostką Ministerstwa Technologii Informacyjnych i Komunikacji Mołdawii, celem której jest tworzenie i realizacja procesów integracji państwowych zasobów informacyjnych, w tym rejestrów państwowych. „Registru” jest głównym wykonawcą Krajowego Systemu Informacyjnego i jego głównych komponentów, w tym stworzenia w Mołdawii krajowego systemu świadczenia elektronicznych usług przez administrację.

Wielkość czcionki