Oprogramowanie proCertum Sign Aplet Java z Unizeto dla Mołdawii

W związku z podpisaniem w marcu 2015 r. umowy z Centrum Państwowych Rejestrów Informacyjnych „Registru” (Mołdawia), Unizeto Technologies SA dostarczy mołdawskiemu kontrahentowi zbiór narzędzi programistycznych napisanych w języku Java, służących do składania podpisów w trybie online (za pośrednictwem strony www), przy pomocy których można zintegrować funkcjonalność e-podpisu w serwisie dostarczającym usługi elektroniczne.

Narzędzia zostały dostosowane do kwalifikowanej infrastruktury PKI (usług zaufania), akredytowanej w Mołdawii, w tym także do korzystania z certyfikatu podpisu elektronicznego umieszczanego w dowodach osobistych obywateli Mołdawii.

Dostarczone do Mołdawii oprogramowanie posiada następujące przykładowe funkcje:

 • obsługa formatów podpisu elektronicznego: PAdES, PAdES-T, CAdES, CAdES-T, XAdES, XAdES-T, XAdES-C,
 • obsługa podpisów elektronicznych wewnętrznych i zewnętrznych
 • złożenie podpisu przy wykorzystaniu karty kryptograficznej
 • dodanie kontrasygnat pod już istniejącymi podpisami.

i jest zgodne z decyzją UE z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym.

Centrum Państwowych Rejestrów Informacyjnych „Registru” (http://www.registru.md) jest wiodącą jednostką Ministerstwa Technologii Informacyjnych i Komunikacji Mołdawii, celem której jest tworzenie i realizacja procesów integracji państwowych zasobów informacyjnych, w tym rejestrów państwowych. „Registru” jest głównym wykonawcą Krajowego Systemu Informacyjnego i jego głównych komponentów, w tym stworzenia w Mołdawii krajowego systemu świadczenia elektronicznych usług przez administrację.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki