Oprogramowanie „proCertum PKI Server” dla Mołdawii

Unizeto Technologies SA dostarczy oprogramowanie „proCertum PKI Server” dla Centrul de Telecomunicaţii Speciale (CTS) z Mołdawii (Republica Moldova). ProCertum PKI Server to oprogramowanie, które udostępnia funkcje dla innych aplikacji korzystających z infrastruktury klucza publicznego (PKI) za pośrednictwem usługi WebService. Umożliwia m.in.: podpisywanie danych w formatach XAdES i CAdES, podpisywanie wiadomości e-mail (S/MIME), szyfrowanie i deszyfrowanie danych oraz weryfikację danych zapisanych w formacie XAdES, XAdES-T, XAdES-C, XAdES-X, XAdES-A.

Zawarta w tym przedmiocie umowa z dnia 30 kwietnia 2009 r., jest konsekwencją podpisanego przez obie strony 15 października 2007 r. porozumienia o współpracy w zakresie technologii informacyjnych, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz infrastruktury klucza publicznego. Tym samym, został rozszerzony pakiet dostarczanych do Mołdawii polskich rozwiązań i usług z zakresu podpisu elektronicznego i PKI – w ubiegłym roku Unizeto Technologies zrealizowała dla CTS dostawę kart kryptograficznych cryptoCertum i zarządzającego nimi oprogramowania proCertum CardManager, a następnie oprogramowania do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (MoldSign – dedykowana wersja oprogramowania proCertum SmartSign), narzędzi do podpisywania poprzez strony WWW i portale internetowe oraz rozpoczęła świadczenie dla CTS usług wsparcia (support, maintenance i konsultacje techniczne).

CTS jest przedsiębiorstwem państwowym utworzonym do realizacji infrastruktury teleinformatycznej oraz świadczenia usług IT dla administracji rządowej i samorządowej Mołdawii. CTS jest jedynym kwalifikowanym centrum certyfikacji klucza publicznego w strukturze root’a państwowego Mołdawii.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki