Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2022-03-21

Od EFPE do Trusted Economy Forum. Nowy wymiar globalnej gospodarki

EFPE od ponad dwóch dekad skupiało ekspertów i specjalistów z dziedziny prawa, technologii oraz praktyków stosujących elektroniczne usługi zaufania. 10 czerwca 2021 roku odbyła się ostatnia edycja forum. Co wpłynęło na taką decyzję organizatorów i jakie są dalsze plany – wyjaśnia Ewelina Chudy, Kierownik Biura Organizacyjnego konferencji Trusted Economy Forum.

Od ponad dwudziestu lat czerwiec był miesiącem pod znakiem Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE). Wydarzenia, które przez minione lata zyskało rangę największej międzynarodowej konferencji w Europie, poświęconej elektronicznym usługom zaufania, w tym podpisowi elektronicznemu, a także elektronicznej identyfikacji i bezpieczeństwu cyfrowemu.

Skąd pojawił się pomysł na zmianę podejścia do konferencji na temat usług zaufania? Przecież dotychczasowa formuła się sprawdzała?

To prawda, sprawdzała się i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony słuchaczy w Polsce, ale również ekspertów zagranicznych. Ostatnia edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania, która odbyła się w czerwcu 2021 roku, zebrała przed monitorami komputerów, ponad 700 uczestników z kilkudziesięciu krajów z całego świata. To wynik, który napawa nas dumą. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wiemy, że konferencja ma znacznie większy potencjał, zarówno geograficzny, jak i merytoryczny, dlatego też w tych obszarach zależało nam na jej rozwoju. Dotychczas poruszaliśmy tematy krajowe i europejskie, stąd dawna nazwa „europejskie forum”. Przyczynkiem do tego były regulacje na poziomie Unii Europejskiej, w postaci rozporządzenia eIDAS, które reguluje rynek usług zaufania. Naturalnym było dla nas, że chcemy się poruszać w obszarze, który jest nam bliski. W zeszłym roku podjęliśmy decyzję, że nadszedł czas, aby wyjść dalej. Zwłaszcza, że konferencja wzbudzała coraz większe zainteresowanie wśród uczestników spoza Europy. Pandemia była jednym z czynników, który tą decyzję ugruntował.

Dlaczego?

Zmiany, jakie nastąpiły na rynku, w ostatnich dwóch latach spowodowały nie tylko przyspieszenie cyfryzacji wszystkich gałęzi gospodarki, administracji i życia społecznego, ale mocno wpłynęły na potrzebę jeszcze większego otwarcia się rynku międzynarodowego. W mojej ocenie, nigdy wcześniej potrzeba i możliwość transgranicznego prowadzenia biznesu w sposób cyfrowy nie była tak ważna i potrzebna jak w czasie ostatnich dwóch lat. Szybko postępująca globalizacja, nie tylko w obszarze biznesowym, ale i społecznym czy kulturowym, wymusza na nas takie myślenie, planowanie i projektowanie technologii, które pozwoli na jej wykorzystanie, niezależnie od granic terytorialnych. Technologii, która będzie jednolita, bezpieczna i uniwersalna. A cóż innego może zapewnić bezpieczeństwo tych procesów jak nie usługi zaufania?

Co oznacza nowa nazwa konferencji – „Trusted Economy Forum”?

Nowa nazwa ma dwa wymiary. Po pierwsze – „Economy” – chcemy spojrzeć na temat usług zaufania przez pryzmat nie samego narzędzia, ale tego jak wpływa na budowanie biznesu, gospodarki czy procesów administracyjnych. Same usługi nie istnieją bez otoczenia rynkowego, które z jednej strony pozwala na ich rozwój, poprzez wymagania składane przez odbiorców tych usług, a z drugiej strony, podlega nieustannej weryfikacji. Po drugie – jako centrum certyfikacji jesteśmy zobowiązani dbać o to, aby oferowane m.in. przez nas usługi były w pełni bezpieczne i stanowiły podstawę bezpieczeństwa procesów naszych klientów. Stąd słowo „Trusted” w nazwie. Zależy nam i będziemy dążyli do tego, aby bezpieczeństwo procesów gospodarczych opierało się o zastosowanie usług zaufania, w tym podpisu elektronicznego i elektronicznej identyfikacji.

Jakie są założenia nowej odsłony konferencji? Jakie cele chcecie realizować?

Trusted Economy Forum stanie się przestrzenią do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, ekspertów z różnych dziedzin. Naszym obszarem tematycznym niezmiennie będzie elektroniczna identyfikacja, usługi zaufania w tym podpis elektroniczny i praktyczne metody ich zastosowania w procesach transformacji cyfrowej przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Chcemy zbudować przestrzeń, w której przedstawiciele biznesu będą mieli szansę na podjęcie edukacji w zakresie cyfryzacji procesów biznesowych, będą mogli porozmawiać z liderami w poszczególnych sektorach, zdobyć od nich wiedzę i wymienić się doświadczeniem. Posłuchać o tym jak w praktyce wygląda transformacja cyfrowa, jak się do niej przygotować, jak przebiega proces, ale i jakich korzyści można spodziewać się na końcu.

Jaka jest grupa docelowa Trusted Economy Forum i dlaczego?

Naszą misją jest integracja środowiska technologicznego, biznesowego, prawnego, administracyjnego i akademickiego w celu budowania cyfrowych społeczeństw, nie tylko na poziomie krajowym, ale globalnym. Szeroki zakres grupy docelowej powoduje, że w agendzie spotkania znajdziemy miejsce na tematy związane z technologią w zakresie prawa, nowych rozwiązań oraz praktycznych zastosowań. Będzie miejsce zarówno na teorię, jak i wiedzę praktyczną. Serdecznie zapraszam 8 i 9 czerwca 2022 r. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej.

Więcej informacji o wydarzeniu na www.trustedeconomyforum.com