Nowy PŁATNIK (ZUS) obsługuje także certyfikaty kwalifikowane

W dniu 30.10.2007 r. opublikowana została nowa wersja 7.01.001 programu PŁATNIK powstała w celu zapewnienia realizacji wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów, a także w celu umożliwienia obsługi certyfikatów kwalifikowanych wydawanych przez wszystkie kwalifikowane Centra Certyfikacji w Polsce.

Od 31 października br. w ZUS przyjmowane są dokumenty ubezpieczeniowe przygotowane zarówno w wersji 6.04.001A programu PŁATNIK, jak i nowej wersji – 7.01.001.

Certyfikaty kwalifikowane docelowo mają zastąpić obecnie wykorzystywane w PŁATNIKU dedykowane certyfikaty niekwalifikowane wydawane przez należące do Unizeto Technologies – CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji. Dedykowane certyfikaty niekwalifikowane, z tytułu wydania których płatnicy składek ZUS nie ponoszą żadnych kosztów, będą mogły być stosowane do 20 lipca 2008 r. Natomiast od 21 lipca 2008 r. składanie deklaracji ZUS będzie więc możliwe tylko z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych, odpłatnych dla płatników. Certyfikaty kwalifikowane, obsługiwane przez nową wersję PŁATNIKA, są także elementem oferty CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji , które od początku 1999 roku obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jego płatników.

CERTUM posiada obecnie największą w Polsce sieć Punktów Potwierdzania Tożsamości oraz Punktów Rejestracji.

Za pośrednictwem wyżej wymienionych punktów interesanci mogą wnioskować o wydanie certyfikatu kwalifikowanego przydatnego między innymi: do kontaktów i rozliczeń z ZUS (Elektroniczny Urząd Podawczy, program PŁATNIK), elektronicznych kontaktów z urzędami (e-urząd), składania deklaracji podatkowych przez Internet (e-PIT), podpisywania dokumentów elektronicznych (np. zawierania umów) czy też udziału w aukcjach elektronicznych.

Obszar zastosowania certyfikatów kwalifikowanych będzie stopniowo rozszerzał się, co będzie zauważalne już od maja przyszłego roku.

Więcej informacji www.certum.pl. Infolinia – 801 540 340

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki