Nowy JPK_VAT w wersji elektronicznej od 1 października 2020 r.

Z dniem 1 października 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów ws. nowego pliku JPK_VAT. Zmiany dotyczą struktury pliku i polegają przede wszystkim na połączeniu raportowanych danych o VAT z deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz JPK_VAT.  

Wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT oznacza, że przedsiębiorca będzie przesyłał już tylko jeden plik, a nie jak dotychczas dwa. Według wcześniejszych planów już od 1 kwietnia miały w ten sposób raportować duże firmy, a od 1 lipca również mikroprzedsiębiorstwa. Natomiast ze względu na pandemię COVID-19 wprowadzono zmiany, które spowodują, że wszyscy czynni podatnicy VAT będą musieli się dostosować do nowych przepisów od 1 października 2020 r.

Nowy JPK_VAT będzie zawierać:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Plik będzie składany jedynie w wersji elektronicznej i musi zostać podpisany. W tym celu można użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest obecnie najbardziej uniwersalnym narzędziem dostępnym na rynku służącym do podpisywania dokumentów elektronicznie.

Poprawne złożenie nowego pliku JPK_VAT zostanie poświadczone Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru – UPO. Przy korzystaniu z podpisu kwalifikowanego do podpisywania JPK_VAT należy pamiętać, aby użyć formatu podpisu XAdES a typ podpisu ustawić na wewnętrzy, co oznacza, że plik będzie zawierał zarówno podpis, jak i treść dokumentu. Przy podpisywaniu pliku JPK_VAT można skorzystać z usług pełnomocnika. W praktyce takie deklaracje w formie elektronicznej, na mocy udzielonego pełnomocnictwa, często podpisuje sporządzający. Zazwyczaj jest to osoba zajmującą się w firmie księgowością lub biuro rachunkowe.

Zmiany dla wszystkich podatników VAT

Nowy JPK_VAT składają wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, także ci, którzy mają małe firmy lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nowy JPK VAT należy złożyć do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni tj. pierwszy termin końcowy dla nowego JPK_VAT  to 25 listopada 2020 r. Plik będzie obowiązkowo składany elektronicznie raz w miesiącu lub kwartalnie, w zależności od przyjętych przez podatnika okresów rozliczeniowych.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki