Nowe zaświadczenie certyfikacyjne

Dnia 04.01.2006 r. CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji otrzymało nowe zaświadczenie certyfikacyjne wydane przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Zaświadczenie to umożliwia świadczenie kwalifikowanych usług certyfikacyjnych (m. in. znakowanie czasem oraz wydawanie certyfikatów kwalifikowanych).

Z powodu wygaśnięcia ważności klucza prywatnego stosowanego przez CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji do podpisywania (wydawania) kwalifikowanych certyfikatów, do Ministerstwa Gospodarki zgłoszony został wniosek o wydanie nowych zaświadczeń certyfikacyjnych umożliwiających świadczenie kwalifikowanych usług certyfikacyjnych.

Realizując postanowienia Decyzji Nr 24/014497/05 z dnia 29.12.2005 r. Ministra Gospodarki i Pracy przekazanej przy piśmie DAO-III-5332-41-BM/05 z dnia 29.12.2005 r., Narodowy Bank Polski poinformował, że Narodowe Centrum Certyfikacji wydało w dniu 02.01.2006 r. dla Unizeto Technologies SA zaświadczenia certyfikacyjne uprawniające do wydawania kwalifikowanych certyfikatów oraz świadczenia usługi znakowania czasem. Poniżej numery tych zaświadczeń.

W zakresie wydawania kwalifikowanych certyfikatów:

 • 2F F6 AA 7A B3 42 4B 15 8A 6B F8 C2 03 F1 70 C1 24 3A 13 41 (hex)

W zakresie znakowania czasem:

 • 59 76 5B D3 C1 CB 51 EE 32 23 82 F2 63 E4 05 77 21 4D 3D 0F (hex)

Nowe zaświadczenia certyfikacyjne dostępne są na serwisie www.certum.pl w zakładce Obsługa certyfikatów > Zaświadczenia i klucze.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki