Nowe metody sprawdzania weryfikacji domen w certyfikatach SSL

Zmiany w weryfikacji domen:
Informujemy że od 1 czerwca wprowadzona zostanie następująca zmiana:

Wyłączona zostanie możliwość przepisywania weryfikacji między wnioskami, a weryfikacja domen będzie dostępna tylko dla domen podanych we wniosku. Oznacza to, że weryfikacja domeny potrzebna będzie dla każdego nowego wniosku o certyfikat niezależnie od ważności wcześniejszej weryfikacji dla danej domeny/domen dla innego wniosku. Nowa regulacja CAB Forum w szczególności dotyczy weryfikacji domeny metodą FILE.

Wpływ zmiany na złożone wnioski:

 • Przy weryfikacji domeny metodami FILE, DNS i EMAIL, kod weryfikacyjny sprzed dnia 01-06-2020 może zostać dezaktywowany i może być potrzebne wygenerowanie nowego kodu.
 • Przy weryfikacji metodą FILE, weryfikacja sprzed 01-06-2020 straci ważność po tej dacie. Jeśli weryfikacja została wykonana, ale wniosek nie został wydany przed 01.06.2020 będzie konieczność powtórzenia weryfikacji.
 • Weryfikacje metodami DNS i EMAIL sprzed 01-06-2020 nie stracą ważności i będzie można kontynuować wydawanie wniosku.
 • Weryfikacje metodami FILE, DNS i EMAIL wykonane przed 01-06-2020 nie będą mogły zostać wykorzystywane dla weryfikacji następnych wniosków złożonych po 01-06-2020.

Dodatkowo informujemy, że weryfikacje z użyciem metod FILE, DNS i EMAIL wykonane po dniu 01-06-2020 będą zawsze weryfikować domeny tylko z jednego wniosku.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki