Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2020-05-29

Nowe metody sprawdzania weryfikacji domen w certyfikatach SSL

Zmiany w weryfikacji domen:
Informujemy że od 1 czerwca wprowadzona zostanie następująca zmiana:

Wyłączona zostanie możliwość przepisywania weryfikacji między wnioskami, a weryfikacja domen będzie dostępna tylko dla domen podanych we wniosku. Oznacza to, że weryfikacja domeny potrzebna będzie dla każdego nowego wniosku o certyfikat niezależnie od ważności wcześniejszej weryfikacji dla danej domeny/domen dla innego wniosku. Nowa regulacja CAB Forum w szczególności dotyczy weryfikacji domeny metodą FILE.

Wpływ zmiany na złożone wnioski:

  • Przy weryfikacji domeny metodami FILE, DNS i EMAIL, kod weryfikacyjny sprzed dnia 01-06-2020 może zostać dezaktywowany i może być potrzebne wygenerowanie nowego kodu.
  • Przy weryfikacji metodą FILE, weryfikacja sprzed 01-06-2020 straci ważność po tej dacie. Jeśli weryfikacja została wykonana, ale wniosek nie został wydany przed 01.06.2020 będzie konieczność powtórzenia weryfikacji.
  • Weryfikacje metodami DNS i EMAIL sprzed 01-06-2020 nie stracą ważności i będzie można kontynuować wydawanie wniosku.
  • Weryfikacje metodami FILE, DNS i EMAIL wykonane przed 01-06-2020 nie będą mogły zostać wykorzystywane dla weryfikacji następnych wniosków złożonych po 01-06-2020.

Dodatkowo informujemy, że weryfikacje z użyciem metod FILE, DNS i EMAIL wykonane po dniu 01-06-2020 będą zawsze weryfikować domeny tylko z jednego wniosku.