Norwegia zamawia usługi weryfikacji podpisów elektronicznych w Unizeto

Unizeto Technologies SA wygrała przetarg publiczny na świadczenie usług transgranicznej walidacji podpisów elektronicznych dla podmiotów i instytucji publicznych w Norwegii – ogłoszony 29.10.2010 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (ted.europa.eu) przez norweską agencję rządową Difi.

Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT – ang. Agency for Public Management and eGovernment) jest odpowiedzialna za modernizację i rozwój sektora publicznego w Norwegii w zakresie administracji elektronicznej i zapewnienie interoperacyjności rozwiązań zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Norwegia jest uczestnikiem unijnego projektu PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online), w ramach którego tworzone są i implementowane rozwiązania standaryzujące platformy przetargowe w zakresie elektronicznej informacji o produktach i dostawcach, elektronicznych postępowań ofertowych i zamówień oraz e-faktur. Projekt PEPPOL, obok projektów STORK, SPOCS i epSOS, stanowi jedno z największych przedsięwzięć wspólnoty europejskiej mających na celu zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorstwom łatwiejszy dostęp do internetowych usług w całej Europie.

Zgodnie ze złożoną ofertą:

 • Unizeto dostosuje, w ramach projektu PEPPOL, swoją usługę walidacji WebNotarius®  do wymogów określonych w tym projekcie,
 • CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji (jako Service Provider for validation services for eID-certificates), będzie w trybie on-line świadczyć usługę WebNotarius dla Norwegii, weryfikując podpisy elektroniczne i certyfikaty pochodzące z innych krajów, przede wszystkim z Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych.

Kontrakt zostanie podpisany elektronicznie w najbliższych dniach.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki