Kwalifikowany znacznik czasu CERTUM dla Federalnej Służby e-Przetargów w Belgii

W dniu 03.12.2008 r. Federal Public Service Personnel and Organization – FPSP&O (Bruksela, Belgia) złożyła do Unizeto Technologies SA zamówienie na świadczenie usługi kwalifikowanego znacznika czasu przez CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji.

FPSP&O wykorzystuje znacznik czasu w usługach dedykowanych dla elektronicznych przetargów publicznych w Belgii (Federal Dienst eProcurement) prowadząc projekt Belgian Federal e-Procurement (uruchomiony w styczniu 2005 r.). W jego ramach są sukcesywnie wdrażane usługi dla belgijskiej elektronicznej platformy przetargowej, umożliwiając równoległe przygotowanie i wykonanie koniecznych zmian w tym zakresie w prawie Belgii, korzystając jednocześnie z najnowszych doświadczeń innych krajów UE wdrażających podobne usługi.

Niekwalifikowaną usługę Znacznika Czasu (TS – Time Stamping), zgodnie ze standardem WebTrust, CERTUM PCC świadczy dla Federal Public Service Personnel and Organization już od ponad dwóch lat, tj. od 25.10.2006 r. Teraz FPS P&O będzie wykorzystywała dla elektronicznych przetargów publicznych w Belgii (Federal Dienst eProcurement) kwalifikowaną usługę TS, która wywołuje i gwarantuje skutki prawne daty pewnej.

Kwalifikowane usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym cieszą się coraz większą popularnością w Unii Europejskiej. Gwarantują bowiem nie tylko najwyższy poziom bezpieczeństwa i zaufania, ale również zapewniają interoperacyjność. Znajduje to też odzwierciedlenie w opublikowanym 28 listopada 2008 r. przez Komisję Europejską (KE) oficjalnym dokumencie „Action Plan on e-signatures and e-identification to facilitate the provision of crossborder public services in the Single Market”. Plan działań KE przewiduje 3 rodzaje podpisów: zwykły podpis elektroniczny (simple) dla identyfikacji osób i uwierzytelniania danych, zaawansowany podpis elektroniczny oraz kwalifikowany podpis elektroniczny.

W celu zapewnienia interoperacyjności, zwłaszcza w wymianie transgranicznej, KE zakłada stosowanie tylko podpisów, które można weryfikować za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, tj. podpisu kwalifikowanego (QES) oraz zaawansowanego (AES) weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki