Kontynuujemy tradycję świadczenia zaufanych usług certyfikacyjnych

CERTUM po raz kolejny otrzymało zestaw pieczęci WebTrustSM/TM przyznawany przez instytuty: American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) oraz Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA). Oznacza to, że firma w dalszym ciągu znajduje się w wąskim i prestiżowym na świecie gronie posiadającym te odznaczenia.

Audyt prowadzony był przez niezależnych specjalistów z firmy Ernst & Young

i dotyczył oceny świadczonych przez CERTUM usług w zakresie ich zgodności

z wymaganiami WebTrustSM/TM Principles and Criteria for Certification Authorities.

Umieszczone na stronach CERTUM pieczęcie WebTrustSM/TM prowadzą bezpośrednio do bezstronnych raportów dotyczących oceny naszej działalności.

Wielkość czcionki