Kontrakt na świadczenie usług znakowania czasem dla GlobalSign

W dniu 09.01.2007 r., Unizeto Technologies SA podpisała kontrakt z GlobalSign NV (Leuven, Belgia). W ramach podpisanej umowy należące do Unizeto Technologies – Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM rozpoczyna świadczenie dedykowanej usługi Znacznika Czasu (TS – Time Stamping), zgodnie ze standardem WebTrust. Dedykowany dla klientów centrum certyfikacji GlobalSign – TS Service świadczony będzie pod marką zamawiającego, co oznacza, że ścieżka certyfikacji będzie prowadziła do certyfikatu wystawcy (root) podpisanego przez GlobalSign.

Znacznik Czasu jest elektronicznym odpowiednikiem datownika, wiążącym czas z dowolnymi danymi (na przykład dokumentami, podpisami elektronicznymi, transakcjami finansowymi itd.). Czas, którym znakowany jest dokument nie jest związany z czasem systemowym komputera, lecz pochodzi z niezależnego źródła – znakowanie czasem przez kwalifikowane centrum certyfikacji wywołuje skutki prawne daty pewnej.

Znakowanie czasem jest najbardziej rozpowszechnioną usługą certyfikacyjną. Od rozpoczęcia swojej działalności, w ciągu ostatnich ośmiu lat CERTUM wydało ich 4,5 mln. Zapotrzebowanie na znakowanie czasem gwałtownie rośnie, a świadczy o tym fakt, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wydano prawie 3 mln znaczników czasu, z czego 1 mln w okresie od 15.09.2006 do 15.01.2007 r.

Z usługi korzystają Klienci z całego świata, między innymi z Polski, Peru, Japonii, USA, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Brazylii, Urugwaju.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki