Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2023-01-27

Jedyna w Polsce kwalifikowana walidacja e-podpisów i e-pieczęci WebNotarius – dostępna dla każdego

Już teraz każdy może skorzystać z WebNotariusa – kwalifikowanej usługi walidacji. Sprawdzenie ważności e-podpisów i e-pieczęci jest dostępne z poziomu strony www.webnotarius.pl.

WebNotarius to pierwsza w Polsce kwalifikowana usługa walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych zgodna z prawem unijnym (rozporządzeniem eIDAS). Pozwala na otrzymanie wyniku procesu walidacji w automatyczny, wiarygodny i skuteczny sposób w postaci raportu – pliku PDF poświadczonego przez dostawcę kwalifikowanej usługi walidacji.

Wystarczy wejść na stronę webnotarius.pl dodać plik i pobrać raport – wynik procesu walidacji. Raport walidacji WebNotarius to jedyny na polskim rynku dokument, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej, stanowi wiarygodny samoistny dowód potwierdzający ważność lub nieważność kwalifikowanych podpisów oraz pieczęci elektronicznych uznawany również w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Dzięki usłudze WebNotarius można zwalidować podpisy i pieczęcie elektroniczne bazujące na certyfikatach wydanych przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w dowolnym państwie Unii Europejskiej.

WebNotarius sprawdzając ważność podpisów i pieczęci elektronicznych w żaden sposób nie narusza poufności treści dokumentów, które tymi podpisami lub pieczęciami są opatrzone.

Realizowany przez WebNotarius proces walidacji jest poddawany corocznym audytom przeprowadzanym przez niezależne akredytowane w UE jednostki oceniające. Zgodność usługi walidacji z wymaganiami prawnymi i standardami technicznymi warunkuje przyznanie jej statusu usługi kwalifikowanej, a potwierdzeniem tego statusu jest umieszczenie usługi na liście TSL (Trusted Services Providers). Lista ta zgodnie z prawem unijnym wskazuje dostawców usług kwalifikowanych, których poświadczenia z domniemania prawnego należy uznawać za prawdziwe i wiarygodne.

Podpis elektroniczny staję się standardem w komunikacji pomiędzy firmami, a także administracją. Potrzeba sprawdzenia e-podpisów złożonych na dokumencie staje się coraz powszechniejsza. Wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom i udostępniamy serwis webnotarius.pl gdzie każdy użytkownik będzie mógł w łatwy sposób sprawdzić podpisy elektroniczne na dokumencie – powiedział Paweł Wojtaszyk, Kierownik Produktu, Asseco Data Systems.

Korzystanie z usługi Webnotarius jest szczególnie przydatne, gdy decydujemy o akceptacji ważnych z punktu widzenia prawnego i biznesowego dokumentów elektronicznych procedowanych w krajowym i międzynarodowym obrocie prawnym, w tym:

  • podpisanej dokumentacji przetargowej,
  • podpisanych umów biznesowych,
  • dokumentów celnych opatrzonych podpisem,
  • podpisanych lub opieczętowanych faktur lub ofert handlowych,
  • dokument podpisany dowolnym podpisem z całej UE.

Z usługi WebNotarius mogą korzystać zarówno firmy, organizacje, administracja publiczna, jak i osoby prywatne.

Potwierdzenie ważności e-podpisów i e-pieczęci w postaci raportu daje gwarancję, że decyzje i czynności podjęte na jego podstawie będą prawnie skuteczne.