Jednolity Plik Kontrolny już od 1 lipca 2016 w Twojej firmie

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest nowym sposobem udostępniania dokumentów/danych stworzonym przez Ministerstwo Finansów, za pomocą którego przedsiębiorstwa udostępniają swoje dokumenty podczas kontroli skarbowych. W związku z ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa, od 1 lipca 2016 r. przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 osób lub mają obroty przekraczające 50 mln euro, będą musiały przekazywać na żądanie organów podatkowych dane finansowe w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest nowym sposobem udostępniania dokumentów/danych stworzonym przez Ministerstwo Finansów, za pomocą którego przedsiębiorstwa udostępniają swoje dokumenty podczas kontroli skarbowych. W związku z ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa, od 1 lipca 2016 r. przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 osób lub mają obroty przekraczające 50 mln euro, będą musiały przekazywać na żądanie organów podatkowych dane finansowe w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Dane JPK będzie można dostarczyć do Urzędu Skarbowego drogą on-line lub za pomocą nośników danych, takich jak np. płyta CD/DVD, USB Pendrive. Dane te będzie trzeba opatrzyć
bezpiecznym podpisem elektronicznym
z certyfikatem kwalifikowanym, którego zadaniem będzie m.in. skutecznie zabezpieczyć te dane przed jakimikolwiek zmianami, a dodatkowo na podstawie informacji zawartych w certyfikacie kwalifikowanym, w łatwy sposób będzie można ustalić kto konkretnie poświadczył elektronicznie dane.

Do podpisywania danych JPK może być wykorzystany

Zestaw Certum Standard: klasyczne urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego

Kup zestaw standard do JPK

Zestaw Certum Mini: małe, przenośne i poręczne urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego

Kup zestaw mini do JPK

Struktury logiczne JPK:

Jak podaje Ministerstwo Finansów
będą to: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów.

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z naszą Infolinią. Nasi konsultanci są dostępni w dniach roboczych (pon.-pt.) w godzinach 6:00-18:00:

  • 801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)*
  • +48 91 4801 340 (dla połączeń z tel. komórkowych)

    * stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora
Wielkość czcionki