Jak zabezpieczyć swój serwer i przeglądarkę przed atakiem POODLE/SSLv3?
 1. Czym jest certyfikat SSL i czym jest protokół SSL?

  Certyfikat SSL
  to najprostszy, pewny sposób zabezpieczenia transmisji danych oraz weryfikacji witryny. Dzięki niemu autentyczność strony zostaje momentalnie zweryfikowana – na stronie chronionej certyfikatem widoczny jest symbol kłódki oraz prefiks https w adresie.

  Protokół SSL (Secure Socket Layer)
  – protokół służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Protokół SSLv3 dopuszcza m.in. następujące algorytmy i protokoły: DES, 3DES, IDEA, RC2, RC4, RSA, DSS, Diffiego-Hellmana.

  Uwaga:
  protokół SSL to nie to samo co certyfikat SSL. Certyfikat SSL można utożsamiać z unikalnym „dowodem tożsamości” dla domeny, która podpięta jest pod konkretny serwer WWW, natomiast protokół SSL to „przepis” na ustanowienie bezpiecznego połączenia między przeglądarką internetową a serwerem.

  Uwaga:
  istnieją bezpieczniejsze protokoły niż SSLv3, takie jak m.in. TLS (dostępne w wersjach: TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2), które wykorzystują certyfikaty SSL, np. certyfikaty Certum SSL.

 2. Na czym polega atak „Poodle” na protokół SSLv3?

  Etap 1:

  Atakujący prowadzi działania, które mają umożliwić mu włączenie się w komunikację miedzy serwerem a przeglądarką, z której korzysta użytkownik.

  Etap 2:

  Atakujący wysyła do serwera (korzystającego z protokołu SSL) serię zapytań i zapisuje uzyskane odpowiedzi. Można to porównać do przeprowadzania wywiadu, podczas którego zadaje się mnóstwo z pozoru mało istotnych pytań.

  Etap 3:

  Gdy agresor posiada wiedzę o wszystkich zapytaniach i odpowiedziach, przeprowadza analizę i na podstawie uzyskanych wyników może odszyfrować plik cookie, aby otrzymać dostęp np. do tożsamości użytkownika w atakowanym systemie.

 3. Jak się przed tym zabezpieczyć/bronić?

  Po stronie serwera
  – należy wyłączyć obsługę protokołów SSLv2 lub SSLv3 oraz wymusić korzystanie z protokołów z rodziny TLS. Zmiany takiej można dokonać za pomocą dyrektyw konfiguracyjnych:

  Apache

  SSLProtocol +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2

  Nignx

  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2

  Po stronie użytkownika
  należy wyłączyć obsługę protokołu SSLv2 lub SSLv3 w używanych przeglądarkach internetowych (jak również programach pocztowych, komunikatorach itp.) i wymusić korzystanie z protokołów z rodziny TLS. Od przeglądarki internetowej zależy, w jaki sposób można dokonać tych zmian:

  Przeglądarka Mozilla Firefox:

  Krok 1) w pasku adresowym wpisujemy:
  about:config

  Krok 2) szukamy wpisu:
  security.tls.version.min

  Krok 3) zmieniamy wartość na „1”

  Przeglądarka Google Chrome:

  Należy uruchamiać przeglądarkę z parametrem startu:
  –ssl-version-min=tls1:

  Krok 1) odnajdujemy plik uruchamiający przeglądarkę Google Chrome

  Krok 2) klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy
  „Właściwości”

  Krok 3) w polu
  „Element docelowy”
  dopisujemy:
  –ssl-version-min=tls1

  Krok 4) klikamy
  „zastosuj”

  Przykład wpisu:

  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe” –ssl-version-min=tls1

  Przeglądarka Internet Explorer

  Krok 1) uruchamiamy Internet Explorer

  Krok 2) otwieramy okno „Opcje internetowe” -> zaawansowane -> ustawienia (i szukamy SSLv3.0/2.0)

  Krok 3) wyłączamy Użycie SSL 3.0/2.0

  Krok 4) klikamy
  „zastosuj”

 4. Rekomendowane czynności:
  1. Wyłączenie obsługi protokołów SSL zarówno na serwerze, jak i w przeglądarkach internetowych.
  2. Wymuszenie korzystania z bezpieczniejszych protokołów, np. TLS.
  3. Zabezpieczenie transmisji danych w kanałach TLS, które zapewnią certyfikaty Certum SSL:

Więcej informacji w wyżej omawianym temacie:

Wielkość czcionki