Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2024-01-28

Jak działa kwalifikowany podpis elektroniczny SimplySign?

Elektroniczne podpisywanie dokumentów przyspiesza cyfryzację biznesu

W obliczu rosnącej roli technologii cyfrowej w biznesie szybkość i bezpieczeństwo są na wagę złota. Potrzebne są narzędzia, które ułatwiają i zabezpieczają działania online. Jednym z nich jest mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny SimplySign. Dzięki niemu procesy biznesowe stają się bardziej płynne, a użytkownicy cieszą się większą wygodą, efektywnością i niezawodnością. SimplySign oferuje zwiększenie bezpieczeństwa dokumentacji oraz możliwość integracji z różnymi systemami dziedzinowymi.

Chcesz wiedzieć więcej? W artykule zaprezentujemy, jak działa podpis elektroniczny SimplySign. 

Co to jest podpis elektroniczny SimplySign?

Dzięki niemu podpiszesz wszelkie dokumenty w wersji elektronicznej w dowolnym miejscu i czasie. Jest wiążący jak podpis własnoręczny. Nie tylko w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej (rozporządzenie eIDAS). Zapewnia integralność treści dokumentu i gwarantuje, że podpis nie zostanie podrobiony albo sfałszowany.

W dalszej części artykułu wyjaśnimy, jak działa podpis elektroniczny. Przeczytaj, jak używać i uzyskać jak najwięcej korzyści.

Dla kogo przeznaczony jest mobilny podpis kwalifikowany?

Mobilny podpis kwalifikowany został stworzony z myślą zarówno o indywidualnych użytkownikach, jak i przedstawicielach administracji publicznej oraz sektora biznesowego. Dzięki współpracy z kluczowymi systemami administracyjnymi w Polsce ułatwia i przyspiesza załatwianie formalności urzędowych.

Kluczowe kroki do uzyskania podpisu elektronicznego

Aby korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, niezbędne jest uzyskanie certyfikatu, który umożliwia składanie bezpiecznych e-podpisów. W tym celu należy zgłosić się do kwalifikowanego dostawcy usług zaufania (takim dostawcą jest Certum, które od ponad 25 lat dba o bezpieczeństwo cyfrowe instytucji i organizacji). Następnie należy kupić wybrany certyfikat e-podpisu, a także złożyć wniosek o jego wydanie. Kolejnym krokiem będzie weryfikacja tożsamości – do tego potrzebny będzie dokument tożsamości. Po pomyślnej weryfikacji uzyskamy kwalifikowany podpis elektroniczny, który zgodnie z obowiązującym prawem jest równy podpisowi własnoręcznemu.

Jak działa podpis elektroniczny?

Generowanie podpisu elektronicznego za pomocą SimplySign

Generowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest procesem, który wymaga spełnienia wielu norm i standardów bezpieczeństwa. Kwalifikowany podpis elektroniczny to specjalny rodzaj podpisu elektronicznego, który spełnia określone wymagania prawne, mające na celu zapewnienie jego wiarygodności i integralności. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny podpisowi własnoręcznemu w zakresie skutków prawnych. Oznacza to, że dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym ma taką samą moc prawną, jak dokument podpisany własnoręcznie.

Aby wygenerować kwalifikowany podpis elektroniczny, należy posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego oraz kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego.

Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego to dokument elektroniczny, który zawiera informacje o tożsamości właściciela certyfikatu, jego kluczu publicznym oraz okresie ważności certyfikatu. Certyfikat jest wydawany przez tzw. dostawcę usług zaufania. Organami nadzorującymi pracę kwalifikowanych dostawców zaufania w Polsce są Ministerstwo Cyfryzacji oraz Narodowe Centrum Certyfikacji, w skrócie NCCert.
Kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego to urządzenie, które umożliwia złożenie podpisu elektronicznego na dokumencie. Urządzenie musi spełniać określone wymagania techniczne, określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 29 sierpnia 2021 r. w sprawie kwalifikowanych urządzeń do składania podpisu elektronicznego. Najczęściej są to: karta kryptograficzna i czytnik lub karta chmurowa, do której logujemy się zdalnie.

Procedura generowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest następująca:

  1. Wybierz dostawcę usług zaufania i złóż wniosek o wydanie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Wniosek można złożyć online lub osobiście.
  2. Potwierdź tożsamość – jest to niezbędny krok w procesie ubiegania się o kwalifikowany podpis elektroniczny.
  3. Po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości, dostawca usług zaufania wyda Ci kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.
  4. Po otrzymaniu kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, zainstaluj oprogramowanie do obsługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  5. Po zainstalowaniu oprogramowania, uruchom ją.
  6. Wybierz dokument, który chcesz podpisać.
  7. Wybierz kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, którego chcesz użyć do podpisania dokumentu.
  8. Kliknij przycisk „Podpisz”.

Po złożeniu podpisu elektronicznego, na dokumencie pojawi się informacja o tym, że dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje te będą zawierać dane o tożsamości właściciela certyfikatu, a także datę i czas złożenia podpisu.

Chcesz dowiedzieć się więcej, jak działa podpis elektroniczny SimplySign?

Skontaktuj się z nami już dziś. Odpowiemy na każde Twoje pytanie.
Skorzystaj z formularza kontaktowego.

Korzyści z użycia podpisu elektronicznego SimplySign

Zrozumienie, jak działa podpis elektroniczny SimplySign, ułatwia dostrzeżenie jego wielu korzyści, w tym bezpieczeństwa, zgodności prawnej, oszczędności czasu i zasobów, a także uproszczenia procesów biznesowych.

Używanie podpisu elektronicznego przynosi wiele benefitów dla biznesu. Znacząco upraszcza to procesy biznesowe i zwiększa efektywność przez wyeliminowanie drukowania i fizycznego podpisywania dokumentów. Przede wszystkim zapewnia lepsze bezpieczeństwo niż tradycyjne podpisywanie. Zapewnia zgodność z przepisami prawa, co jest kluczowe w wielu transakcjach biznesowych.

Zastosowania praktyczne podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny SimplySign znajduje zastosowanie w różnych branżach, w biznesie i życiu osobistym. Użyjesz go w sektorze finansowym, w administracji publicznej, a także podpiszesz dokumenty związanie z opieką zdrowotną. To pokazuje, jak wszechstronne jest działanie podpisu elektronicznego.

Zainteresowany? Sprawdź, gdzie kupisz kwalifikowany podpis elektroniczny SimplySign!

Mobilny podpis elektroniczny SimplySign kupisz na trzy proste sposoby: