III Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego

W dniach 4-6 czerwca odbyła się w Międzyzdrojach III edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera. Konferencję zorganizowały: Unizeto Sp. z o.o i Politechnika Szczecińska oraz (jako współorganizatorzy): IBM Polska, Novell Polska, Oracle Poland, Omnikey, nCipher, Giesecke & Devrient GmbH.

Wśród prelegentów byli liczni przedstawiciele firm i instytucji z krajów europejskich, m.in. z Belgii, Niemiec, Czech, Estonii, Danii. Warto podkreślić wystąpienie prof. Jos Dumortier’a z Uniwersytetu Leuven w Belgii, który omówił szeroko konkretne zastosowania podpisu elektronicznego w Unii Europejskiej i związane z tym doświadczenia oraz Tarvi Martens’a, który w swym referacie opisał wdrożony w Estonii program polegający na wyemitowaniu ponad 250 tys. kart elektronicznych zawierających dane personalne, adres e-mail oraz certyfikat umożliwiający składanie podpisu elektronicznego. Ciekawie na tle rozwiązań europejskich wypadło prezentowane przez Unizeto kompleksowe oprogramowanie rodziny proCertum wspierające infrastrukturę klucza publicznego oraz podpisu elektronicznego.
Szczególnym zainteresowaniem ponad 100 uczestników konferencji i prelegentów cieszył się punkt konsultacyjny (tam instruktorzy udzielali odpowiedzi na wszelkie pytania związane z praktycznym wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz opracowanych przez Unizeto rozwiązań software’owych proCertum) oraz warsztaty praktyczne.
Ciekawostką techniczną konferencji było zaprezentowanie przez Unizeto własnego rozwiązania (układu umożliwiającego składanie podpisu elektronicznego oraz sposobu składania podpisu zgłoszonych jako zastrzeżenie patentowe) podnoszącego bezpieczeństwo składania podpisu elektronicznego w sieciach korporacyjnych i Internecie.
W drugim dniu konferencji moderator – Pani Elżbieta Andrukiewicz z e-Telbank (Ośrodek Certyfikacji PolCert) skutecznie zachęciła uczestników do udziału w panelu dyskusyjnym, podczas którego omówiono stan rynku usług certyfikacyjnych w Polsce oraz wzajemne uznawanie certyfikatów w Unii Europejskiej. Autorem referatu z tej dziedziny pt. „Uznawanie zagranicznych kwalifikowanych certyfikatów w Polsce i w Europie” był Pan Robert Podpłoński z Centrum Certyfikacji i Zaufania CENTRAST S.A.
W dalszym ciągu Forum omówiono obecnie realizowane projekty i plany zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w urzędach administracji państwowej, takich jak Ministerstwo Finansów Belgii, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w Polsce, Ministerstwo Zdrowia w Polsce, a także w różnych sektorach gospodarki w Europie i w Polsce. Swe zamierzenia przedstawili również Związek Banków Polskich, PZU Życie S.A., Krajowa Izba Notarialna.
Uczestnicy, podsumowując Forum, wyrazili pogląd, że jest to konferencja potrzebna, przedstawiająca w szerokich i różnorakich aspektach problematykę podpisu elektronicznego, w tym najnowsze technologie związane z infrastrukturą klucza publicznego.
Forum na dobre wpisało się w harmonogram organizowanych w Polsce konferencji.

Zamykając je Prezes Unizeto Pan Andrzej Bendig-Wielowiejski zaprosił do udziału w kolejnej IV edycji Forum, która odbędzie się już tradycyjnie w pierwszym tygodniu czerwca 2004 roku w Międzyzdrojach.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki