Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2021-05-04

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego już 10 czerwca!

 

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE) to największa międzynarodowa konferencja w Europie poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym e-podpisowi, a także elektronicznej identyfikacji oraz bezpieczeństwu cyfrowemu. Temat przewodni tegorocznej edycji to „E-identyfikacja i usługi zaufania przyszłością gospodarki cyfrowej”. Wydarzenie odbędzie się w formule online, a przedstawiciele biznesu, świata nauki i organizacji wspierających e-transformację z całego świata podsumują, jak blisko półtora roku pandemii wpłynęło na rozwój usług paperless.

Podczas wystąpień, wywiadów i dyskusji zaprezentowane zostaną doświadczenia wybranych branż oraz omówione oczekiwania, a także kierunki rozwoju rynku usług zaufania i e-identyfikacji w ujęciu globalnym. Grono ekspertów podejmie dyskusję z zakresu prawa, biznesu oraz nowych technologii. Omówiony zostanie niepodważalny wpływ cyfryzacji zarówno na podtrzymanie ciągłości biznesowej oraz odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19, jak i globalny rozwój ekonomiczny w nadchodzących latach.

Paperless bez tajemnic

W tym roku EFPE powraca w jeszcze atrakcyjniejszej i bardziej bogatej formule online. Najbliższa edycja odbędzie się 10 czerwca, a wśród prelegentów są przedstawiciele z uznanych polskich i międzynarodowych firm oraz organizacji tj. Komisja Europejska, ISO International Organization for Standarization (USA), ETSI European Telecommunications Standards Institute Santander Leasing, Samsung Electronics Polska, Cosmos Corporation (Japonia) czy Asseco Data Systems.

Podczas wydarzenia w ramach prelekcji, debat i dyskusji poruszone zostaną kwestie takie jak:

  • Zmiany na rynku w 2020/2021 roku w eID oraz usługach zaufania: Polska i Europa. Przegląd najważniejszych trendów z uwzględnieniem dwóch głównych obszarów: regulacyjnego na poziomie Unii Europejskiej oraz oczekiwań i potrzeb użytkowników. Wystąpienia poświęcone projektom legislacyjnym i biznesowym, które przyczyniają się do rozwoju e-usług w kontekście planów strategicznych Komisji Europejskiej związanych z cyfryzacją, zieloną gospodarką i jej odbudową po pandemii. W centrum zainteresowania jest użytkownik oraz zdefiniowanie jego potrzeb w kontekście masowego stosowania usług eID i zaufania.
  • Praktyczne zastosowanie usług zaufania. Reprezentatywne przykłady wdrożeń usług zaufania z ostatnich 12 miesięcy. Wymiana międzynarodowych doświadczeń i określenie warunków sukcesu realizacji tego typu projektów: od strony ekonomicznej oraz z punktu widzenia użytkownika.
  • Przyszłość gospodarki cyfrowej. Trendy regulacyjne, techniczne i produktowe na rynku eID oraz usług zaufania. Odpowiedź na pytanie, które z nich w najbliższych latach będą określać kierunki rozwoju w obszarach – normalizacyjnym, technologicznym oraz wsparcia strategicznego dla biznesu i administracji.

Partnerami Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego 2021 są Samsung Electronics Polska, Ariadnext oraz Obserwatorium.biz, a patronatem honorowym wydarzenie objęli: Związek Cyfrowa Polska, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) NASK.

Informacje o EFPE 2021 oraz formularz rejestracyjny dostępne są na: www.efpe.pl