Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego EFPE 2008 zakończone

W dniach 4 – 6 czerwca 2008 r. odbyła się w Międzyzdrojach doroczna ósma edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE), pod patronatem honorowym: Ministra Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej – Wicepremiera Waldemara Pawlaka, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

Organizatorami tegorocznego EFPE byli: Unizeto Technologies S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa SA i Politechnika Szczecińska. Referat inauguracyjny wygłosił wiceminister Gospodarki Dariusz Bogdan. Uczestnicy i prelegenci w liczbie 134 osób reprezentowali łącznie 17 krajów świata: Australię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Estonię, Francję, Hiszpanię, Litwę, Mołdawię, Niemcy, Norwegię, Polskę, Rosję, Słowację, Ukrainę, Wielką Brytanię oraz Włochy. Wśród nich byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw, agencji rządowych, zagranicznych instytucji nadzorujących infrastruktury podpisu elektronicznego, zagranicznych centrów certyfikacji, wszystkich polskich trzech kwalifikowanych centrów certyfikacji oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu, którzy podczas wykładów, warsztatów, dwóch paneli dyskusyjnych oraz rozmów kuluarowych wymieniali poglądy i doświadczenia związane z teorią i praktyką dokumentu oraz podpisu elektronicznego, nawiązując jednocześnie kontakty partnerskie i biznesowe. Od wielu lat Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego jest największą międzynarodową konferencją w Europie poświęconą zagadnieniom e-podpisu.

Wiodącą tematyką VIII edycji konferencji było „Upowszechnienie uznawalności podpisu elektronicznego na poziomie krajowym, Unii Europejskiej i międzynarodowym”. Także w bieżącym roku EFPE umożliwiło otwartą wymianę informacji pomiędzy nie tylko polskimi uczestnikami konferencji, ale i pomiędzy uczestnikami z krajów Unii Europejskiej oraz Wschodem i Zachodem w zakresie stosowanych koncepcji, technologii i stosowanych rozwiązań. Dużo uwagi zwrócono na pojawiające się na świecie nowe usługi certyfikacyjne, na przykład certyfikaty atrybutów. Bardzo duże emocje i dyskusje wzbudziły prezentacje i wypowiedzi na temat przyszłej nowelizacji polskiej ustawy o podpisie elektronicznym. Zainteresowaniem cieszyły się prezentacje rozwiązań dotyczące transgranicznej wymiany dokumentów elektronicznych, a w szczególności wdrożeń związanych z działającymi już urzędami walidacji podpisu elektronicznego w Hiszpanii, Norwegii, Polsce oraz Rosji. Szczególnym powodzeniem cieszyły odbywające się w czasie konferencji warsztaty pokazujące nowe rozwiązania ułatwiające korzystanie z PKI i dostęp do certyfikatów, np. wydawanie certyfikatów kwalifikowanych przez Internet.

Wielokrotnie zwracano też uwagę na konieczność kompleksowego podejścia do zmian legislacyjnych. Nie dostrzeganie faktu, iż zmiana jednej ustawy powinna być dokonywana łącznie ze zmianami w ustawach i rozporządzeniach istniejących, a powiązanych, powoduje skutek odwrotny do zamierzonego, to znaczy może ograniczyć rozwój usług związanych z podpisem elektronicznym oraz konkurencyjność. W efekcie może być kolejną przeszkodą w upowszechnieniu podpisu elektronicznego.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki