Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego EFPE 2007 zakończone

W dniach 30 maja – 01 czerwca 2007 r. odbyło się w Międzyzdrojach doroczne VII Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego. EFPE 2007 zostało objęte patronatami honorowymi: Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych Federacji Rosyjskiej.

Oprócz Unizeto Technologies SA i Politechniki Szczecińskiej w bieżącym roku współorganizatorami EFPE były po raz pierwszy: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Udział w Forum wzięło 154 uczestników z 22 krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. EFPE jest obecnie największą międzynarodową konferencją w Europie poświęconą zagadnieniom PKI.

W bieżącym roku tematem przewodnim EFPE były kierunki rozwoju usług związanych z podpisem elektronicznym w Polsce i na świecie. Wśród prelegentów i uczestników EFPE 2007 byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw, agencji rządowych i instytucji nadzorujących infrastruktury podpisu elektronicznego w państwach Unii Europejskiej i spoza niej oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu, którzy podczas wykładów, warsztatów, rozmów kuluarowych oraz paneli dyskusyjnych wymieniali poglądy i doświadczenia związane z teorią i praktyką dokumentu i podpisu elektronicznego, nawiązując jednocześnie kontakty partnerskie i biznesowe. Konferencja stała się ponadto unikalnym forum współpracy Wschód-Zachód w zakresie PKI.

W toku obrad wyraźnie dało się zauważyć, że podstawowym problemem podnoszonym przez zdecydowaną większość uczestników Forum jest brak interoperacyjności w skali międzynarodowej, w tym również pomiędzy wszystkimi krajami Unii Europejskiej. Zwrócono też uwagę na problemy niedostatecznych uregulowań prawnych oraz konieczność zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa infrastruktury podpisu elektronicznego, co jest kluczowe dla budowania zaufania do dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, a w efekcie dla rozwoju obrotu elektronicznego. Mając powyższe na uwadze uznano, że jednym z wiodących tematów przyszłorocznego EFPE 2008, które odbędzie się od 04 do 06 czerwca 2008 r. będą problemy unifikacji, uznawalności podpisów elektronicznych i integracji usług związanych z podpisem elektronicznym.

Inne informacje o EFPE 2007, w tym tematyka warsztatów oraz prezentacje wygłoszone na konferencji są dostępne na serwisie www.efpe.pl.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki