Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2022-06-14

Europejscy dostawcy usług zaufania promują ochronę konsumentów

European Signature Dialog: W dniach 9-10 czerwca 2022 r. odbyło się 6. spotkanie dyrektorów generalnych wiodących europejskich dostawców usług zaufania – wymiana poglądów na wysokim szczeblu poświęcona wzmocnieniu pozycji europejskich rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Organizatorem spotkania była firma Asseco Data Systems.

Warszawa, 10 czerwca 2022 r. – W Warszawie odbyło się doroczne spotkanie European Signature Dialog (ESD), mające na celu wspieranie transgranicznych połączeń międzysystemowych i ochrony konsumentów w globalnej populacji cyfrowej. ESD jest stałym ośrodkiem analitycznym skupiającym wiodących europejskich dostawców usług zaufania. Celem stowarzyszenia jest wypracowanie zharmonizowanej polityki na rzecz wspólnej cyfrowej przestrzeni zaufania, uczynienie z Europy światowego gracza w dziedzinie e-uwierzytelniania oraz umożliwienie kontynentowi wyznaczania wysokich standardów na arenie międzynarodowej. Stowarzyszenie ESD zostało założone w 2017 r. w obecności komisarza UE Andrusa Ansipa.

ESD: Model sukcesu współpracy cyfrowej

„Jako pomost pomiędzy instytucjami UE a przemysłem prowadzimy ścisłe konsultacje z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim” – mówi Michael Butz, przewodniczący European Signature Dialog. ESD umożliwia bezproblemową realizację interakcji cyfrowych: „Jak widać, transakcje cyfrowe i współpraca bez kontaktu z drugą osobą są niezbędne dla przetrwania wszystkich firm. Europa potrzebuje bezpiecznej, suwerennej i przyjaznej dla użytkowników infrastruktury cyfrowej, aby stworzyć dobrze funkcjonujące i zrównoważone społeczeństwo cyfrowe”.

Tomasz Litarowicz, Dyrektor Działu Usług Zaufania w Asseco Data Systems i gospodarz tegorocznego spotkania ESD, podkreśla: „Cieszymy się, że możemy być częścią wizjonerskiego stowarzyszenia ESD. Naszym wspólnym celem jest promowanie godnych zaufania rozwiązań cyfrowych, aby umożliwić Europie ochronę jej surowych przepisów dotyczących ochrony danych. Wspólnie tworzymy ramy, które wzmacniają prawo obywateli UE do zaufania i bezpieczeństwa podczas korzystania z usług internetowych. Chcemy, aby obywatele i firmy mieli rzeczywisty wybór podmiotów, które mogą uzyskać dostęp do ich danych. Ponadto rozwiązania takie powinny funkcjonować w oparciu o odpowiednie standardy, które zagwarantują niezbędny poziom bezpieczeństwa”

Przyszłe trendy w przestrzeni zaufania cyfrowego

Wydarzenie ESD dotyczyło przyszłych trendów na europejskim rynku eID, takich jak „Modele biznesowe zaufanych usług i portfele tożsamości elektronicznej w nowym środowisku eIDAS 2.0” czy „Kryptografia postkwantowa”.

ESD stale się rozwija. Obecnie do stowarzyszenia należy 15 czołowych europejskich dostawców usług zaufania z Austrii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Węgier i Włoch.

O ESD:

ESD ma na celu połączenie sił głównych europejskich dostawców usług zaufania w celu wymiany najlepszych praktyk, wypracowania wspólnego punktu widzenia branży na kwestie regulacyjne oraz wzmocnienia pozycji europejskich rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo danych. Wspólnie ze swoimi partnerami ESD umożliwia codzienne przeprowadzanie dużej liczby operacji bezpiecznego uwierzytelniania oraz przetworzenia zaufanych tożsamości cyfrowych na całym kontynencie – dla ludzi, firm i podmiotów publicznych.

Ściśle współpracując z władzami UE, ESD buduje ważny pomost między regulacjami dotyczącymi eIDAS a ich zharmonizowanym wdrożeniem na poziomie krajowym – tym samym przyczyniając się do powstania skutecznych, ogólnoeuropejskich ram wdrażania eIDAS.

W obecności komisarza UE Andrusa Ansipa w czerwcu 2017 r. w Wiedniu odbył się pierwszy europejski dialog na temat podpisów.