Elektroniczny Urząd Podawczy CERTUM dla ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i Unizeto Technologies SA zawarły 13 maja br. umowę na świadczenie przez CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji w outsourcingu dla ZUS usług przetwarzania danych, w tym kwalifikowanej usługi Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP). Podstawowym komponentem EUP jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza. EUP bazuje na kwalifikowanej usłudze „Poświadczenia przedłożenia i odbioru” wpisanej przez Ministra Gospodarki do rejestru kwalifikowanych usług certyfikacyjnych prowadzonego w jego imieniu przez Narodowe Centrum Certyfikacji.
CERTUM PCC świadczy usługę EUP dla ZUS od lipca 2006 r. Obecna rozszerzona umowa została zawarta na 1 rok.

Przedmiotem umowy jest m.in.:

 • eksploatacja systemu EUP, w strefie ogólnodostępnej i w strefie o ograniczonym dostępie (np. dla komorników sądowych),
 • w ramach systemu EUP – obsługa klientów ZUS komunikujących się drogą elektroniczną z wykorzystaniem Internetu i Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), kompletna obsługa on-line formularzy udostępnionych na stronie WWW, weryfikacja podpisów elektronicznych i przesyłek, rejestracja przesyłek i znakowanie kwalifikowanym znacznikiem czasu, klasyfikacja otrzymywanych dokumentów i przekazywanie ich do wszystkich kancelarii znajdujących się w 42 oddziałach ZUS, rejestrowanie i wysyłanie odpowiedzi, wysyłanie przez ESP wezwania pocztą elektroniczną do odbioru dokumentu elektronicznego poprzez WWW, przyjęcie i rejestrowanie elektronicznego potwierdzenia odbioru pisma oraz udostępnianie informacji o stanie sprawy,
 • eksploatacja Bezpiecznego Archiwum Elektronicznego (BAE) wyłącznie dla EUP, w tym składowanie i pobieranie z BAE dokumentów elektronicznych,
 • wdrożenie obsługi 10 nowych niestandardowych dokumentów elektronicznych,
 • zapewnienie wydajności systemu do 18 tys. dokumentów elektronicznych miesięcznie.

Elektroniczny Urząd Podawczy CERTUM świadczy usługi dla klientów głównie z sektora administracji, ale też i biznesu, realizując ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr 200, poz. 1651).

Do dziś Unizeto Technologies SA podpisała już 715 umów na świadczenie tej kwalifikowanej usługi w trybie outsourcingu.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki