Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2019-02-08

Elektroniczne składanie sprawozdania spółek do KRS

Z dniem 15 marca 2018 r. weszły w życie nowe zasady składania dokumentów finansowych do e-KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Można je złożyć w postaci elektronicznej
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kto ma obowiązek składania sprawozdań do e-KRS?

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego mają spółki handlowe, spółki cywilne,
a także inne osoby prawne. Sprawozdanie zobowiązane są sporządzić także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro.

Konieczność sporządzania i składania w formie elektronicznej odnosić się będzie również do:

  • skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • sprawozdania z działalności (dotyczy przedsiębiorców wpisanych do KRS),
  • sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
  • sprawozdania z płatności lub skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej.

Certum oferuje narzędzia w postaci zestawów z certyfikatem kwalifikowanym służącym
do podpisywania dokumentów finansowych e-KRS

Rekomendowane rozwiązanie
Podpis elektroniczny służący do podpisywania dokumentów finansowych KRS:

Zestaw Certum Mini: małe, przenośne i poręczne urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Kup zestaw Mini do e-KRS


Zestaw Certum Standard: klasyczne urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Kup zestaw Standard do e-KRS

 

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z naszą Infolinią. Nasi konsultanci są dostępni w dniach roboczych (pon.-pt.) w godzinach 7:00-17:00:

  • 801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)*
  • +48 91 4801 340 (dla połączeń z tel. komórkowych

* stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora