E-podpis niezbędny w pracy geodetów

Niedawno zatwierdzone zamiany w przepisach prawa spowodują, że w najbliższym czasie podpis elektroniczny stanie się niezbędnym narzędziem w pracy geodety.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wprowadza wyłącznie elektroniczną wersje operatu technicznego wraz z podpisem elektronicznym. Operat techniczny to opracowanie zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonane w związku z daną pracą geodezyjną. Zgodnie z nowymi przepisami prawa, operat ma być sporządzany w formacie pliku PDF i podpisywany przez kierownika prac geodezyjnych. Dokument przekazywany jest do miejskich lub powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Operaty techniczne tylko w wersji cyfrowej

Dotychczasowe przepisy prawa nie ograniczały możliwości przesyłania operatów technicznych w postaci elektronicznej, natomiast nowelizacja zakłada wprowadzenie wersji cyfrowej jako wyłącznie obowiązującej. Przepisy przejściowe stanowią jednak, że dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie operatów technicznych w wersji papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Kwalifikowany podpis elektroniczny może być także wykorzystany do podpisywania przez kierownika prac geodezyjnych map do celów prawnych, które sporządza się w celach podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych oraz administracyjnych, można się nim posłużyć także do map projektowych.

Z danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wynika, że w Polsce mamy około 19,4 tys. geodetów uprawnionych do wykonywania zawodu.

Cyfryzacja budownictwa

Wprowadzenie obowiązkowego operatu elektronicznego to wstęp do cyfryzacji budownictwa. Kolejnymi etapami mają być przesyłanie wniosków dla wybranych procedur budowalnych, tj. zgłoszenie robót budowlanych lub rozbiórki czy zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, również z podpisem elektronicznym. Z planów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że jeszcze w 2020 roku ma powstać e-rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz e-dziennik budowy.

Więcej informacji na ten temat podpisu elektronicznego: https://simplysign.certum.pl

Paweł Wojtaszyk, Specjalista ds. analiz rynku, Asseco Data System

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki