Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2021-02-05

E-podpis niezbędny w pracy geodetów

Niedawno zatwierdzone zamiany w przepisach prawa spowodują, że w najbliższym czasie podpis elektroniczny stanie się niezbędnym narzędziem w pracy geodety. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wprowadza wyłącznie elektroniczną wersję operatu technicznego wraz z podpisem elektronicznym.

Operat techniczny to opracowanie zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonane w związku z daną pracą geodezyjną. Zgodnie z nowymi przepisami prawa, operat ma być sporządzany w formacie pliku PDF i podpisywany przez kierownika prac geodezyjnych. Dokument przekazywany jest do miejskich lub powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Operaty techniczne tylko w wersji cyfrowej

Dotychczasowe przepisy prawa nie ograniczały możliwości przesyłania operatów technicznych w postaci elektronicznej, natomiast nowelizacja zakłada wprowadzenie wersji cyfrowej jako wyłącznie obowiązującej. Przepisy przejściowe stanowią jednak, że dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie operatów technicznych w wersji papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Kwalifikowany podpis elektroniczny może być także wykorzystany do podpisywania przez kierownika prac geodezyjnych map do celów prawnych, które sporządza się w celach podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych oraz administracyjnych, można się nim posłużyć także do map projektowych.

Skuteczne wdrożenie operatu elektronicznego wymaga podpisu zintegrowanego z plikiem PDF oraz umożliwienia sprawnej weryfikacji dokumentów elektronicznych, a podpis kwalifikowany i osobisty dają taką możliwość. Użycie podpisu kwalifikowanego pozwala także na podpisywanie plików o wielkości powyżej 10 MB, co nie jest możliwie w przypadku profilu zaufanego. Spośród ponad 600 tys. operatów udostępnianych wykonawcom w technologii ePODGiK, aż 26% stanowią pliki powyżej 10 MB, a 3% – powyżej 50 MB. W związku z tym w planach jest nowelizacja prawa geodezyjnego, która usuwa możliwość wykorzystania profilu zaufanego w tym zakresie.

Z danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wynika, że w Polsce mamy około 19,4 tys. geodetów uprawnionych do wykonywania zawodu.

Cyfryzacja budownictwa

Wprowadzenie obowiązkowego operatu elektronicznego to wstęp do cyfryzacji budownictwa. Kolejnymi etapami mają być przesyłanie wniosków dla wybranych procedur budowalnych, tj. zgłoszenie robót budowlanych lub rozbiórki czy zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, również z podpisem elektronicznym. Z planów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że jeszcze w 2020 roku ma powstać e-rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz e-dziennik budowy.

Więcej informacji na ten temat podpisu elektronicznego: https://simplysign.certum.pl

Paweł Wojtaszyk, Specjalista ds. analiz rynku, Asseco Data System