Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2022-08-11

E-podpis dla szkolnictwa

Proces cyfryzacji nie omija szkół i uczelni wyższych. Dzienniki elektroniczne znacznie ułatwiły pracę dydaktykom oraz uczniom. Stworzyły też wygodny kanał komunikacji na temat ocen, prac domowych czy zmian w planie lekcji.

Dziennik elektroniczny zawiera nie tylko informacje na temat postępów w nauce. Jest również wsparciem nauczycieli w raportowaniu przebiegu lekcji i wszelkich aktywności szkolnych. Za zgodą MEN dziennik elektroniczny może być jedyną formą dokumentacji szkolnej.

Najpopularniejsi dostawcy oprogramowania e-Dziennik to Vulcan, Librus, MobiDziennik, MobiReg oraz Kidsview.

Dziennik elektroniczny a koniec roku szkolnego

Po zakończeniu roku szkolnego dyrektor każdej placówki ma obowiązek zarchiwizować dziennik  elektroniczny. Tak stanowią przepisy z   2020, stąd obowiązek archiwizacji dotyczył już roku szkolnego 2020/2021. 

Zamknięcie roku szkolnego następuje zazwyczaj w sierpniu. Eksportu dzienników (lekcyjnego, pedagoga, świetlicy) należy dokonać do 10 dni po zakończeniu roku szkolnego. Szkoły dla dorosłych, policealne i branżowe eksportują dzienniki w ciągu 10 dni od zakończenia semestru.

Podpis elektroniczny do Librusa i innych e-dzienników

Dane z e-dziennika eksportowane są do pliku XML i zapisywane na nośniku danych np. zewnętrznym dysku twardym, pamięci USB, płycie CD/DVD.

Za archiwizację e-Dziennika odpowiada dyrektor szkoły. Ma obowiązek zapisać dziennik elektroniczny na cyfrowym nośniku danych zgodnie ze stanem faktycznym na dzień zakończenia roku szkolnego.

Dlatego do pracy z e-dziennikiem niezbędny jest podpis elektroniczny dla dyrektora szkoły. 

Podpis elektroniczny dla dyrektora szkoły – co zawiera?

Użytkownik podpisu elektronicznego decyduje w momencie wydawania e-podpisu, jakie dane mają w nim być zawarte. Ma do wyboru dwa rodzaje:

 • Uniwersalny (osobisty) – rekomendowany dla wszystkich osób działających w imieniu własnym lub w imieniu innych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji, administracji samorządowej, administracji rządowej). Taki certyfikat kwalifikowany zawiera jedynie dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL lub NIP, kraj zamieszkania).
 • Z dodatkowymi danymi (profesjonalny) – rekomendowany dla osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe, gdzie zakres uprawnień wynikający z pełnionej funkcji jest jednoznacznie określony prawem, np. prezydent miasta, burmistrz, notariusz, radca prawny.  W takim certyfikacie kwalifikowanym istnieje możliwość umieszczenia  dodatkowych informacji, takich jak dane reprezentowanego podmiotu.

Gdzie i jak uzyskać podpis elektroniczny dla dyrektora szkoły?

Kwalifikowany podpis elektroniczny Certum

 • w zestawie z kartą i czytnikiem
 • lub w aplikacji mobilnej –  podpis elektroniczny SimplySign

kupisz na trzy proste sposoby:

Koszt wydania podpisu elektronicznego do Librusa i pozostałych systemów

 • Ceny kwalifikowanych podpisów elektronicznych ustalane są indywidualnie przez danego dostawcę na podstawie:
  • długości ważności podpisu,
  • rodzaju podpisu (z urządzeniem do składania podpisu lub mobilny SimplySign).
  • Niektórzy dostawcy określają również limit podpisów dla wydanego certyfikatu.
 • Kupno kwalifikowanego podpisu elektronicznego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Certum oferuje podpis elektroniczny w trzech wariantach czasowych od 1 roku do 3 lat bez limitu podpisów. Już dziś zamów e-podpis!