E-podatki: jak sprawdzić, czy nasza deklaracja została poprawnie przekazana drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego?

Do obowiązków każdego podatnika, oprócz składania deklaracji w terminie, należy przechowywanie potwierdzeń ich nadania. To, czy plik z kopią elektronicznego wniosku, który mamy, jest urzędowym poświadczeniem prawidłowego złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym, możemy sprawdzić online, za pomocą usługi WebNotarius.

Potwierdzeniem poprawnego złożenia deklaracji drogą elektroniczną jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), opatrzone podpisem elektronicznym, stanowiącym de facto elektroniczną pieczęć wystawcy, tj. Ministerstwa Finansów. UPO jest jedynym dokumentem poświadczającym wysłanie zeznania, traktowanym na równi z potwierdzeniem nadania listu poleconego czy złożenia PIT-u z tradycyjnym stemplem urzędu i datownikiem. Obowiązkiem składającego deklaracje jest przechowywanie każdego rodzaju potwierdzeń przez co najmniej 5 lat, co może mieć istotne znaczenie w przypadku kontroli.

Korzystając z systemu e-Deklaracje, obywatel otrzymuje numer referencyjny UPO. Na jego podstawie może uzyskać poświadczenie w postaci pliku PDF.

Płatnicy korzystają z bardzo różnych programów do składania PIT-ów online. Systemy te oferują różne możliwości pobrania UPO – czasem jest to tylko numer referencyjny, czasem pliki w postaci PDF lub XML. Dlatego warto sprawdzić, czy dysponujemy właściwym potwierdzeniem nadania naszej deklaracji podatkowej.

Możliwość pobrania z systemu e-Deklaracje na podstawie numeru referencyjnego i weryfikacji potwierdzenia nadania deklaracji daje usługa dostępna pod adresem: https://standardva.webnotarius.eu/dvcs-client-upo. Pozwala ona również na zweryfikowanie, czy zarchiwizowane przez nas pliki stanowią faktycznie UPO wystawione przez system e-Deklaracje, opatrzone pieczęcią elektroniczną Ministerstwa Finansów. Krótko mówiąc – usługa pozwala w szybki sposób uzyskać dowód złożenia przez nas wymaganej deklaracji podatkowej wraz z potwierdzeniem jego autentyczności. Funkcjonalność ta dotyczy zarówno deklaracji podatkowych składanych przez osoby fizyczne, jak i przez firmy w zakresie ich obowiązków podatkowych.

Usługa jest nieodpłatna, nie wymaga rejestracji i działa zgodnie z Regulaminem.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki