Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2014-04-29

E-podatki: jak sprawdzić, czy nasza deklaracja została poprawnie przekazana drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego?


Do obowiązków każdego podatnika, oprócz składania deklaracji w terminie, należy przechowywanie potwierdzeń ich nadania. To, czy plik z kopią elektronicznego wniosku, który mamy, jest urzędowym poświadczeniem prawidłowego złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym, możemy sprawdzić za pomocą usługi WebNotarius.

Potwierdzeniem poprawnego złożenia deklaracji drogą elektroniczną jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), opatrzone podpisem elektronicznym, stanowiącym de facto elektroniczną pieczęć wystawcy, tj. Ministerstwa Finansów. UPO jest  jedynym potwierdzeniem złożenia zeznania podatkowego i innych deklaracji podatkowych. Obowiązkiem składającego deklaracje jest przechowywanie każdego rodzaju potwierdzeń przez co najmniej 5 lat, co może mieć istotne znaczenie w przypadku kontroli.

Korzystając z systemu e-Deklaracje, obywatel otrzymuje numer referencyjny UPO. Na jego podstawie może uzyskać poświadczenie w postaci pliku PDF.

Płatnicy korzystają z bardzo różnych programów do składania PIT-ów online. Systemy te oferują różne możliwości pobrania UPO – czasem jest to tylko numer referencyjny, czasem pliki w postaci PDF lub XML. Dlatego warto sprawdzić, czy dysponujemy właściwym potwierdzeniem nadania naszej deklaracji podatkowej.

Możliwość pobrania z systemu e-Deklaracje na podstawie numeru referencyjnego i weryfikacji potwierdzenia nadania deklaracji daje usługa dostępna pod adresem: https://standardva.webnotarius.eu/dvcs-client-upo. Pozwala ona również na zweryfikowanie, czy zarchiwizowane przez nas pliki stanowią faktycznie UPO wystawione przez system e-Deklaracje, opatrzone pieczęcią elektroniczną Ministerstwa Finansów. Krótko mówiąc – usługa pozwala w szybki sposób uzyskać dowód złożenia przez nas wymaganej deklaracji podatkowej wraz z potwierdzeniem jego autentyczności. Funkcjonalność ta dotyczy zarówno deklaracji podatkowych składanych przez osoby fizyczne, jak i przez firmy w zakresie ich obowiązków podatkowych.

Usługa jest nieodpłatna, nie wymaga rejestracji i działa zgodnie z Regulaminem.