Dwie nowe usługi kwalifikowane poszerzyły ofertę CERTUM

Decyzją z dn. 2 stycznia 2007 r. Minister Gospodarki dokonał zmian w decyzji z dn. 30 grudnia 2002 r. o wpisie Unizeto Technologies S.A. do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, polegających na rozszerzeniu zakresu świadczonych usług o poświadczenia depozytowe oraz poświadczenia rejestrowe i repozytoryjne.

W ślad za tym, w dn. 5 stycznia 2007 r. do rejestru kwalifikowanych usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji (www.nccert.pl) zostały wpisane dwie nowe usługi certyfikacyjne świadczone przez należące do Unizeto Technologies – Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM:
 • Poświadczenie Depozytowe (Objects Deposits Authority – ODA),
 • Poświadczenie Rejestrowe i Repozytoryjne (Registries and Repositories Authority – RRA)
W związku z tym od dn. 12 lutego 2007 r. obowiązuje nowa wersja (1.3) Polityki certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji, a w dniu 27 lutego 2007 r.  zostały wydane dla Unizeto Technologies przez NCCert dwa zaświadczenia certyfikacyjne: nr 21. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym poświadczeniu depozytowym (CERTUM_QODA) – oraz nr 22. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym poświadczeniu rejestrowym i repozytoryjnym (CERTUM_QRRA).
QODA (Qualified ODA) – jest usługą umożliwiającą bezpieczne składowanie w dowolnie długim czasie (określonym przez użytkownika) obiektów elektronicznych. W przypadku dokumentów podpisanych elektronicznie, usługa zapewnia konserwację podpisu elektronicznego utrzymując wartość dowodową dokumentu w okresie składowania. Korzystając z usługi, właściciel dokumentu może uzyskać poświadczenie potwierdzające fakt i datę złożenia dokumentu do depozytu oraz poświadczenie, które potwierdzi fakt przechowywania tego dokumentu w depozycie.
QRRA (Qualified RRA) – jest usługą umożliwiającą rejestrowanie obiektów z opcjonalną możliwością umieszczania ich w repozytorium. Dzięki tej usłudze możliwe jest również wyszukiwanie informacji zapisanych w rejestrze oraz uzyskiwanie poświadczeń potwierdzających istnienie danego wpisu w rejestrze oraz złożenia obiektu w repozytorium. Usługa umożliwia również uzyskiwanie poświadczeń o pobieraniu i modyfikowaniu wpisów w rejestrach oraz obiektów w repozytoriach. W przypadku obiektów będących dokumentami elektronicznymi usługa weryfikuje zgodność dokumentu z zadeklarowaną strukturą i zakresem jego stosowania w wyniku czego możliwe jest uzyskanie poświadczeń (dowodów) takiej zgodności.
Wyżej opisane najnowsze usługi uzupełniają ofertę Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM, które oferuje już siedem kwalifikowanych usług certyfikacyjnych, co przyczynia się do stałego rozszerzania się zakresu stosowalności podpisu elektronicznego w administracji i gospodarce.
Decyzja Ministra Gospodarki

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki