Darmowa wymiana certyfikatów SSL z SHA-1 na SHA-2 dla klientów Certum

obecnie najpopularniejszym algorytmem kryptograficznym, wykorzystywanym przy wydawaniu certyfikatów SSL, jest algorytm SHA-1. Zgodnie z planami ogłoszonymi przez dostawców najpopularniejszych przeglądarek m.in. Microsoft, Google, Mozilla wsparcie dla algorytmu SHA-1 będzie stopniowo wyłączane, aż do całkowitego zastąpienia go przez algorytm SHA-2.

W związku z powyższym centrum certyfikacji Certum rekomenduje i wspiera wymianę certyfikatów SSL z SHA-1 na SHA-2.

Wymiana certyfikatu Certum SSL jest dobrowolna i będzie

odbywała się
całkowicie za darmo
.

W celu uproszczenia i maksymalnej wygody użytkownicy certyfikatów SSL od Certum, za pomocą mechanizmu „reissue” (czyli ponownego wydania certyfikatu z zachowaniem daty końca ważności danego certyfikatu), będą mogli samodzielnie przeprowadzić wymianę certyfikatów SSL wykorzystujących algorytm SHA-1 na algorytm SHA-2 z poziomu swojego konta, dostępnego na platformie
https://sklep.unizeto.pl
,
https://en.sklep.unizeto.pl/
lub
https://ru.sklep.unizeto.pl
przez cały okres ważności certyfikatu SSL.

Poniżej w skrócie przedstawiamy, co należy wykonać, aby wymienić certyfikat SSL z SHA-1 na SHA-2:

 1. Wejść na stronę:
  https://sklep.unizeto.pl
 2. Zalogować się na swoje konto
 3. Po zalogowaniu przejść do zakładki
  „Zarządzanie certyfikatami”
 4. Z listy certyfikatów wyszukać certyfikat SSL, który chcemy
  wydać ponownie/wymienić na certyfikat z SHA-2
 5. Kliknąć przycisk
  „Wydaj ponownie”
  i postępować zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie WWW

Jak sprawdzić, czy mój certyfikat SSL używa SHA-1?

Do weryfikacji, czy certyfikat SSL używa algorytmu SHA-1, można użyć
narzędzia do diagnostyki
instalacji certyfikatu SSL, które dostępne jest na stronie
https://sklep.unizeto.pl
.


<<< Przejdź teraz do narzędzia >>>

Po wpisaniu nazwy domeny i kliknięciu przycisku
„Sprawdź domenę”
, informację na temat algorytmu znajdziemy w sekcji
„Podstawowe dane certyfikatu ssl”
, w rubryce –
„Algorytm podpisu”
. Jeżeli odczytamy, że certyfikat używa algorytmu SHA-1, to Certum rekomenduje wymianę certyfikatu SSL na nowy, oparty o algorytm SHA-2.


<<< Przejdź teraz do narzędzia >>>

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z naszą Infolinią. Nasi konsultanci są dostępni w dniach roboczych (pon.-pt.) w godzinach 6:00-18:00:

 • 801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)*
 • +48 91 4801 340 (dla połączeń z tel. komórkowych)

  * stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora
Wielkość czcionki