Certyfikaty kwalifikowane Unizeto od teraz mają status certyfikatów zaufanych w skali globalnej

8 stycznia 2010 roku, opublikowany został raport potwierdzający zgodność kwalifikowanych usług certyfikacyjnych świadczonych przez Unizeto Technologies SA ze światowymi standardami WebTrust określonymi przez organizację AICPA/CICA. Tym samym nasze CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji – jako jedyny polski urząd certyfikacji – znalazło się w bardzo wąskim gronie globalnie zaufanych centrów certyfikacji, świadczących kwalifikowane usługi związane z podpisem elektronicznym.

Certyfikat zgodności ze standardami WebTrust, przyznany kwalifikowanym usługom certyfikacyjnym CERTUM PCC jest potwierdzeniem dla wszystkich użytkowników, partnerów technologicznych a także biznesowych, że poufność przetwarzanych danych, niezawodność oraz ciągłość działania systemu oraz praktyki handlowe naszego urzędu zostały zbadane i pozytywnie ocenione przez niezależnych upoważnionych światowych audytorów. Posiadacze naszych certyfikatów kwalifikowanych mogą dzięki temu składać podpisy elektroniczne, które są nie tylko uznawane jako własnoręczne przez prawo Unii Europejskiej, ale i uznawane jako wiarygodne już w całej światowej sieci Internet.

Audyt przeprowadzony od 22 września do 22 grudnia 2009 roku przez korporację audytorską Ernst&Young Business Advisory objął systemy: przyjmowania, wydawania, odnawiania, dystrybucji i unieważniania certyfikatów kwalifikowanych, a także rejestracji i zarządzania kluczami subskrybentów. Kontroli poddano także: zintegrowany system cyklu życia kart kryptograficznych i poziom bezpieczeństwa świadczonych usług kwalifikowanych, polityki bezpieczeństwa, dostęp do systemów, metody zapewnienia ciągłości świadczenia usług oraz monitoring zdarzeń.

Uzyskanie pieczęci WebTrust dla usług kwalifikowanych jest kolejnym krokiem Unizeto Technologies w kierunku globalizacji wszystkich rodzajów oferowanych usług certyfikacyjnych. Pieczęć WebTrust dla usług niekwalifikowanych firma uzyskała jeszcze w roku 2002.

Raport zgodności z WebTrust: https://cert.webtrust.org/ViewSeal?id=998

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki