Certum z nowym właścicielem – Asseco Data Systems

Informujemy, że 1 marca 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Data Systems oraz Unizeto Technologies podjęło decyzję o połączeniu obu spółek. 1 kwietnia 2016 roku została ona potwierdzona właściwym wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym Certum zyskuje nowego właściciela.

Pragniemy zwrócić uwagę, że po połączeniu obu spółek, Asseco Data Systems S.A. jest następcą prawnym Unizeto Technologies S.A. i wszystkie jej aktywne umowy oraz zobowiązania są w pełni respektowane przez Asseco Data Systems. Przeniesienie aktywów Spółki nastąpiło w trybie przepisu art. 494 Kodeksu spółek handlowych (tzw. sukcesja generalna), tym samym nie jest konieczne podpisywanie dodatkowych dokumentów jak np. aneksy, porozumienia, itp.

Asseco Data Systems S.A. rozpoczęła swoją działalność operacyjną 4 stycznia 2016 roku. Spółka powstała z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco: Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. (Gdańsk), ADH-Soft sp. z o.o. (Warszawa), COMBIDATA Poland Sp. z o.o. (Gdynia), Centrum Komputerowe ZETO S.A. (Łódź), Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S.A. oraz Unizeto Technologies S.A. (Szczecin) – spółka dołączyła do ADS 1 kwietnia 2016 roku. Każda z firm, które weszły w jej skład, ma za sobą po kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku informatycznym.

Motorem do powyższych działań jest rozwój naszego biznesu, a dotychczasowa współpraca  z klientami Unizeto Technologies oraz Certum będzie prowadzona z zachowaniem pełnej ciągłości i profesjonalizmu. Zapewniamy, że zostają zachowane obecne standardy oraz kanały obsługi, nie zmienią się także formy kontaktu klientami.

Zakupione przez Państwa certyfikaty wystawione przez Unizeto Technologies S.A. jak i zawarte z Unizeto Technologies S.A. umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych pozostają ważne. Nie ma konieczności aktualizacji danych wystawcy zawartych w certyfikacie.

Szczegółowe informacje o Asseco Data Systems oraz dokument KRS potwierdzający zaistniałą zmianę dostępny jest na stronie: www.assecods.pl/polaczenie.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki