Certum z nowym właścicielem – Asseco Data Systems

Informujemy, że 1 marca 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Data Systems oraz Unizeto Technologies podjęło decyzję o połączeniu obu spółek. 1 kwietnia 2016 roku została ona potwierdzona właściwym wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym Certum zyskuje nowego właściciela.

Pragniemy zwrócić uwagę, że po połączeniu obu spółek, Asseco Data Systems S.A. jest następcą prawnym Unizeto Technologies S.A. i wszystkie jej aktywne umowy oraz zobowiązania są w pełni respektowane przez Asseco Data Systems. Przeniesienie aktywów Spółki nastąpiło w trybie przepisu art. 494 Kodeksu spółek handlowych (tzw. sukcesja generalna), tym samym nie jest konieczne podpisywanie dodatkowych dokumentów jak np. aneksy, porozumienia, itp.

Asseco Data Systems S.A. rozpoczęła swoją działalność operacyjną 4 stycznia 2016 roku. Spółka powstała z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco: Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. (Gdańsk), ADH-Soft sp. z o.o. (Warszawa), COMBIDATA Poland Sp. z o.o. (Gdynia), Centrum Komputerowe ZETO S.A. (Łódź), Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S.A. oraz Unizeto Technologies S.A. (Szczecin) – spółka dołączyła do ADS 1 kwietnia 2016 roku. Każda z firm, które weszły w jej skład, ma za sobą po kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku informatycznym.

Motorem do powyższych działań jest rozwój naszego biznesu, a dotychczasowa współpraca  z klientami Unizeto Technologies oraz Certum będzie prowadzona z zachowaniem pełnej ciągłości i profesjonalizmu. Zapewniamy, że zostają zachowane obecne standardy oraz kanały obsługi, nie zmienią się także formy kontaktu klientami.

Zakupione przez Państwa certyfikaty wystawione przez Unizeto Technologies S.A. jak i zawarte z Unizeto Technologies S.A. umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych pozostają ważne. Nie ma konieczności aktualizacji danych wystawcy zawartych w certyfikacie.

Szczegółowe informacje o Asseco Data Systems oraz dokument KRS potwierdzający zaistniałą zmianę dostępny jest na stronie: www.assecods.pl/polaczenie.

Wielkość czcionki