Bezpieczny podpis elektroniczny wykorzystywany do inicjatyw ustawodawczych

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM – zarejestrowany 14 stycznia br. przez Marszałka Sejmu RP, zbiera do 14 kwietnia br. minimum 100 000 podpisów pod projektem ustawy zakładającym możliwość odpisania od podstawy do opodatkowania do 12 000 zł rocznie w ramach III filaru ubezpieczeń społecznych. Po raz pierwszy w Polsce można udzielić poparcia tej obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej poprzez podpis elektroniczny, posiadając certyfikat kwalifikowany.

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, pozwala w jednoznaczny sposób zidentyfikować tożsamość osoby, która się nim posługuje i jest równoważny prawnie podpisowi własnoręcznemu. Wszelkie informacje oraz komponent do złożenia podpisu elektronicznego przez WWW znajdują się na www.pipuif.pl.

OKIU RAZEM uważa, że we współpracy z kwalifikowanymi podmiotami świadczącymi usługi podpisu elektronicznego jest możliwość wykorzystania technologii bezpiecznego podpisu elektronicznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, widząc tu szansę na zbudowanie zupełnie nowej jakości w tej dziedzinie w Polsce, a jednocześnie liczy na masowe poparcie swojej inicjatywy ustawodawczej przez użytkowników bezpiecznego podpisu elektronicznego – gdyż na dziś jest w Polsce prawie 210 000 aktywnych czyli używanych certyfikatów kwalifikowanych.

To kolejna możliwość stosowania w praktyce bezpiecznego podpisu elektronicznego. Już wkrótce posiadacze certyfikatów kwalifikowanych będą mieli także możliwość wykorzystywania ich przy elektronicznej rejestracji firm, a w drugim kwartale bieżącego roku przy składaniu sprawozdań do Monitora Polskiego B.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki