Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Język

Aktywuj lub odnów podpis

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2021-04-08

Asseco z innowacyjną usługą kwalifikowanej konserwacji e-dokumentów

 

Asseco Data Systems, jako pierwsza firma w Polsce, zintegrowało usługę kwalifikowanej walidacji podpisu elektronicznego z nowo audytowaną usługą kwalifikowanej konserwacji. Umożliwi to klientom dodatkowe zabezpieczenie podpisanych i opieczętowanych dokumentów elektronicznych w długim okresie z dostosowaniem do wymogów formalno-prawnych. Jednocześnie usługa konserwacji gwarantuje utrzymanie i stałą aktualizację algorytmów kryptograficznych w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Podpis elektroniczny, w odróżnieniu od sygnowania odręcznego, nie jest bezterminowy. Najczęściej  e-dokumenty podpisywane są i weryfikowane w czasie ważności kwalifikowanego certyfikatu. Niekiedy jednak dokument został podpisany elektronicznie, ale do momentu weryfikacji, jego certyfikat, za pomocą którego został złożony podpis wygasł, co powoduje, że sprawdzenie zgodności okazuje się niemożliwe. Aby tego uniknąć, stosuje się kwalifikowaną konserwację e-dokumentów, dzięki której certyfikaty są cyklicznie aktualizowane i przedłużają wiarygodność e-podpisu.

Kwalifikowane usługi walidacji i konserwacji to uzupełnienie całego cyklu życia dokumentu elektronicznego, rozpoczynającego się od momentu złożenia e-podpisu po archiwizację w długim czasie z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa. Odpowiedzialność i skutki prawne przejmuje Asseco Data Systems, które podlega cyklicznym, zewnętrznym audytom gwarantując tym samym, że w przypadku utraty „siły” stosowanych algorytmów kryptograficznych, nastąpi ich aktualizacja z wykorzystaniem nowszych, silniejszych technik.

Poszerzenie naszej oferty o innowacyjną usługę, jaką jest kwalifikowana konserwacja podpisów elektronicznych, to odpowiedź na pojawiające się potrzeby świadomych klientów zarządzających e-dokumentami. Kwalifikowana konserwacja zapewnia, w długim okresie, prawną i techniczną ochronę wartości dowodowej kwalifikowanego podpisu, powiązanego z dokumentem elektronicznym. Z technicznego punktu widzenia realizacja usługi polega na oznakowaniu czasem podpisu elektronicznego wraz z dowodami jego walidacji. Zabezpieczenie jest realizowane z wykorzystaniem najnowszych algorytmów kryptograficznych o wysokiej odporności na ataki. Wprowadzenie usługi konserwacji, coraz szerzej stosowanej w Europie, uzupełnia szeroki portfel produktów Certum służących do zabezpieczania dokumentówpodkreśla Marcin Szulga, Dyrektor Działu R&D w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco Data Systems.

Asseco Data Systems, jako pierwszy i jedyny w Polsce dostawca usług zaufania, przeszedł audyt zgodności eIDAS na usługę kwalifikowanej konserwacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Jest to audyt cykliczny, dzięki czemu wydany certyfikat poświadcza poziom cyberbezpieczeństwa, który musi być aktualny i dostosowywany do najnowszych wymogów. Na mocy art. 34 rozporządzenia eIDAS usługi zaufania może świadczyć jedynie dostawca, który stosuje procedury i technologie umożliwiające przedłużenie wiarygodności kwalifikowanego podpisu elektronicznego poza jego techniczny okres ważności.