Asseco wydało miliardowy elektroniczny znacznik czasu

Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu jest jedną z usług zaufania opisaną w rozporządzeniu eIDAS. Wykorzystywany jest głównie przy e-podpisie i e-pieczęci. Znacznik oparty jest na precyzyjnym, zewnętrznym źródle czasu, wiążąc datę i godzinę z danymi tak, aby wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych. Asseco Data Systems wydaje znaczniki czasu od 2003 r. Przez ostatnie 17 lat wydano ich ponad miliard.

Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo elektronicznych dokumentów są ważne zwłaszcza w sytuacji coraz powszechniejszej obecnie pracy w trybie „home office”. Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu ma zastosowanie w sytuacjach, gdy data sporządzenia dokumentu odgrywa kluczową rolę przy jego weryfikacji i uwiarygodnianiu. Jest pewnego rodzaju „etykietą” przypiętą do cyfrowej wersji dokumentu. Stosowany jest szczególnie w przypadku umów i rozliczeń.

Czas, którym znakowany jest dokument, nie wynika z czasu systemowego wygenerowanego przez stację roboczą lub serwer, lecz pochodzi z niezależnego źródła, jakim jest tzw. Zaufana Trzecia Strona.

Zastosowanie zaawansowanych technik kryptograficznych sprawia, że dokumenty opatrzone znacznikiem czasu są chronione przed sfałszowaniem i antydatowaniem. Znaczniki czasu wydane przez Asseco zabezpieczają m.in. e-faktury, dokumenty sporządzane dla organów administracji publicznej, umowy bankowe i ubezpieczeniowe. Dzięki niemu w każdej chwili można ze 100% pewnością określić datę powstania lub sygnowania dokumentu, co zapewnia pełną wiarygodność dla wszystkich firm, instytucji, urzędów i klientów indywidualnych.” – powiedziała Ewelina Chudy, Kierownik Zespołu Zarządzania Produktami  w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco Data Systems.

Kwalifikowany znacznik czasu jest usługą zgodną z rozporządzeniem eIDAS, obowiązującym w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że jego zastosowanie wywołuje prawne skutki wynikające z daty powstania dokumentu lub podpisu. Pozwala to stwierdzić, że dokument lub podpis istniał w konkretnej chwili. Konsekwencją jest skutek prawny „daty pewnej” w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki