Aplikacje Unizeto wyróżnione pieczęciami Common Sign Warsaw 2012

Dobiegły końca tegoroczne testy aplikacji związanych z podpisem elektronicznym w ramach wydarzenia Common Sign Warsaw 2012. Oprogramowanie Unizeto Technologies proCertum SmartSign i usługa WebNotarius zdobyły prestiżowe pieczęcie wystawiane przez organizatorów.

Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego już po raz drugi organizował Instytut Maszyn Matematycznych, a swoim patronatem objęły tę inicjatywę Ministerstwo Gospodarki, Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO), Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) oraz Polska Izba Informatyki i Teleinformatyki (PIIT).

Spółka Unizeto Technologies zgłosiła do testów aplikację desktopową proCertum SmartSign oraz rozwiązanie do weryfikacji podpisu elektronicznego online – WebNotarius. W ich wyniku aplikacji proCertum SmartSign przyznano pieczęcie Signing SEAL CAdES, Signing SEAL PAdES, Signing SEAL XAdES potwierdzające najwyższą zgodność oprogramowania ze standardami określającymi obsługę każdego z tych trzech formatów e-podpisu oraz pieczęć ePUAP SEAL, która świadczy o możliwości pełnej współpracy z systemem ePUAP. Ponadto zarówno aplikacja proCertum SmartSign, jak i usługa WebNotarius otrzymały złote pieczęcie Golden SEAL przyznawane za uzyskanie najwyższych ocen zgodności ze standardami w poszczególnych kategoriach weryfikacji podpisu elektronicznego – w formatach CAdES, PAdES i XAdES.

– Wyróżnienia przyznane w ramach testów Common Sign Warsaw 2012 Unizeto Technologies potwierdzają wysoką jakość i co najważniejsze poprawne działanie naszych aplikacji i usług PKI w oparciu o trzy stosowane formaty, jak również współpracę z platformą ePUAP – mówi Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego Podpis Elektroniczny w Unizeto Technologies.

Signature Creation SEAL CAdES
Signature Creation SEAL PAdES
Signature Creation SEAL XAdES
ePUAP SEAL
Golden Seal
Wielkość czcionki