Aplikacje Unizeto wyróżnione pieczęciami Common Sign Warsaw 2012

Dobiegły końca tegoroczne testy aplikacji związanych z podpisem elektronicznym w ramach wydarzenia Common Sign Warsaw 2012. Oprogramowanie Unizeto Technologies proCertum SmartSign i usługa WebNotarius zdobyły prestiżowe pieczęcie wystawiane przez organizatorów.

Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego już po raz drugi organizował Instytut Maszyn Matematycznych, a swoim patronatem objęły tę inicjatywę Ministerstwo Gospodarki, Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO), Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) oraz Polska Izba Informatyki i Teleinformatyki (PIIT).

Spółka Unizeto Technologies zgłosiła do testów aplikację desktopową proCertum SmartSign oraz rozwiązanie do weryfikacji podpisu elektronicznego online – WebNotarius. W ich wyniku aplikacji proCertum SmartSign przyznano pieczęcie Signing SEAL CAdES, Signing SEAL PAdES, Signing SEAL XAdES potwierdzające najwyższą zgodność oprogramowania ze standardami określającymi obsługę każdego z tych trzech formatów e-podpisu oraz pieczęć ePUAP SEAL, która świadczy o możliwości pełnej współpracy z systemem ePUAP. Ponadto zarówno aplikacja proCertum SmartSign, jak i usługa WebNotarius otrzymały złote pieczęcie Golden SEAL przyznawane za uzyskanie najwyższych ocen zgodności ze standardami w poszczególnych kategoriach weryfikacji podpisu elektronicznego – w formatach CAdES, PAdES i XAdES.

– Wyróżnienia przyznane w ramach testów Common Sign Warsaw 2012 Unizeto Technologies potwierdzają wysoką jakość i co najważniejsze poprawne działanie naszych aplikacji i usług PKI w oparciu o trzy stosowane formaty, jak również współpracę z platformą ePUAP – mówi Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego Podpis Elektroniczny w Unizeto Technologies.

Signature Creation SEAL CAdES
Signature Creation SEAL PAdES
Signature Creation SEAL XAdES
ePUAP SEAL
Golden Seal

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki