Aplikacje mobilne do podpisu elektronicznego

Unizeto Technologies wprowadziło na rynek innowacyjne aplikacje na urządzenia mobilne do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego opartego zarówno na certyfikatach kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych.

Pierwszą z nowych aplikacji jest MobileSign, czyli narzędzie do prostego i szybkiego składania podpisu elektronicznego z poziomu tabletu lub smartfonu. Rozwiązanie może korzystać z zapisanego na urządzeniu certyfikatu niekwalifikowanego lub z karty kryptograficznej z certyfikatem kwalifikowanym podłączonej poprzez odpowiedni czytnik (opcja ta wymaga zainstalowania dodatkowej aplikacji Mobile CardManager – dostępnej wkrótce). MobileSign obsługuje zarówno certyfikaty wystawiane przez CERTUM należące do Unizeto Technologies, jak i przez innych dostawców. Aplikacja umożliwia podpisanie dokumentu w formacie PDF w kilku prostych kliknięciach po wybraniu opcji z poziomu ogólnego menu. Każdy e-podpis może byćdodatkowo zaprezentowany na dokumencie PDF za pomocą wcześniej zdefiniowanego znaku graficznego.

Druga z aplikacji –MobileWebNotarius służy do weryfikacji podpisu elektronicznego w chmurze, bez dodatkowego obciążania zasobów urządzenia mobilnego. Weryfikowany dokument jest przesyłany pocztą elektroniczną do serwerów WebNotarius, gdzie sprawdzana jest poprawność i parametry e-podpisu. Odpowiedź jest przekazywana w zwrotnej wiadomości e-mail, w której podana jest szczegółowa informacja  o ważności podpisu  i rodzaju użytego certyfikatu.

Obie aplikacje są bezpłatne i w pierwszej kolejności zostały przygotowane na najpopularniejszy mobilny system operacyjny – Android. Aktualnie Unizeto Technologies pracuje również nad wersjami dla platformy iOS.

Aplikacje można pobrać z serwisu Google Play:

Wielkość czcionki