Jak zweryfikować podpis w usłudze WebNotarius – Zarządzanie Elektronicznymi Dokumentami.

Kwalifikowana usługa walidacji podpisów WebNotarius w wersji Zarządzania Elektronicznymi Dokumentami to pakiet usług w jednym miejscu bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Walidacja kwalifikowanych podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych jest zgodna z rozporządzeniem eIDAS oraz posiada audyt kwalifikowanej usługi, dlatego też spełnia europejskie wymagania.

Co zyskujesz korzystając z kwalifikowanej usługi WebNotarius:

 • potwierdzasz autentyczność podpisu cyfrowego,
 • sprawdzasz czy dokument nie został sfałszowany,
 • otrzymujesz kwalifikowany dowód weryfikacji, który możesz wykorzystać np. w Sądzie,
 • w przypadku gdy zagubisz dowód weryfikacji, możesz otrzymać jego kopię, wystarczy podać numer przeprowadzonej weryfikacji,
 • posiadasz dostęp do elektronicznych dokumentów w każdym miejscu na świecie po zalogowaniu się do swojego konta,
 • korzystasz z usługi która spełnia wszystkie normy prawne (zgodność potwierdzona odpowiednimi audytami),
 • usługa świadczona jest przez CERTUM, centrum certyfikacji, które świadczy usługi bezpieczeństwa od 20 lat.

Potrzebne informacje odnośnie zakupu oraz opis pełnej funkcjonalności usługi można sprawdzić na stronie sklepu CERTUM.

Po założeniu konta użytkownik może korzystać ze wszystkich usług dostępnych na platformie, m.in. weryfikować złożony podpis elektroniczny na dokumencie. Proces wygląda następująco:

 1. W celu zalogowania się na swoje konto użytkownika wejdź na stronę:
  https://signer.webnotarius.eu/proCertumSigner/login.verify
 2. Po zalogowaniu w panelu widocznym u góry strony, kliknij na przycisk Dodaj dokument do teczki.
 3. W oknie, które się pojawi należy kliknąć na przycisk Wybierz. Dzięki temu będzie można dodać dokument do swojej teczki.
 4. Po wybraniu pliku będzie możliwość umieszczenia opisu i komentarza. W celu zatwierdzenia dodawanego pliku kliknij na przycisk Dodaj.
 5. Gdy widoczny będzie komunikat Dokument został dodany do teczki będzie można wybrać operację jaką chcemy wykonać. Okno z dostępnymi opcjami pojawi się po kliknięciu na przycisk Więcej w sekcji Akcje.
 6. Aby zweryfikować podpis w dokumencie w sekcji Akcje wybieramy Wyświetl poświadczenie.
 7. W kolejnym kroku otrzymamy komunikat, że poświadczenie wyświetli się poza aplikacją proCertum Signer (poza kontem użytkownika).
 8. Wskutek poprawnej weryfikacji otrzymamy komunikat, że Wynik jest pozytywny.
 9. Dodatkowo w sekcji Sygnatury podpisu jest możliwość sprawdzenia informacji o podpisie oraz ścieżce certyfikacji. Klikając na certyfikat wyświetlą się szczegółowe dane podpisu.
 10. Oprócz samej weryfikacji każdy użytkownik może również pobrać poświadczenie, które może stanowić dowód podczas rozstrzygania sporów np. w sądzie. Aby wyświetlić i pobrać potwierdzenie należy kliknąć na Pobierz raport PDF o poświadczeniu.

Jak zweryfikować podpis elektroniczny na komputerze?

Oprócz usługi WebNotarius, podpisy elektroniczne można weryfikować również na komputerze za pomocą aplikacji proCertum Smart Sign. W tym celu:

 1. Zainstaluj zestaw CERTUM
 2. Pobierz aktualną wersję oprogramowania proCertum SmartSign (oprogramowanie podpisujące i weryfikujące). Jeżeli posiadasz już zainstalowane oprogramowanie proCertum SmartSign, to jego wersję możesz sprawdzić na stronie głównej programu.
 3. Zainstaluj pobrane oprogramowanie na dysku twardym Twojego komputera.
 4. Uruchom oprogramowanie proCertum SmartSign za pomocą ikony znajdującej się na Pulpicie Twojego komputera.
 5. Naciśnij przycisk Weryfikowanie. Przycisk ten znajduje się w menu głównym programu.
 6. Wskaż plik(i) który(e) chcesz zweryfikować. W tym celu naciśnij przycisk Dodaj plik. Aby zweryfikować cały katalog z plikami naciśnij przycisk Dodaj katalog. Wskaż plik(i) / katalog na dysku twardym swojego komputera i potwierdź swój wybór przyciskiem Otwórz. Pliki zostaną umieszczone na liście plików do zweryfikowania.

 7. W celu zweryfikowania podpisu pod wybranym plikiem naciśnij przycisk Weryfikuj znajdujący się w prawym dolnym rogu okna programu.
 8. Poczekaj aż Twój komputer zweryfikuje wszystkie podpisy pod wybranym dokumentem.
 9. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie oprogramowanie poinformuje Cię o tym wyświetlając poniższy komunikat.

Pełna instrukcja obsługi oprogramowania proCertum SmartSign jest dostępna tutaj

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności
Wielkość czcionki